เชิญร่วมงาน ‘ลดบริโภคเค็ม’

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ Local Press Release 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เชิญร่วมงาน \'ลดบริโภคเค็ม\' thaihealth


เครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดแถลงข่าว “ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ”


เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในการจัดตั้งโครงการลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมและสนับสนุนทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดบริโภคเค็ม (โซเดียม) ของคนไทย ในหัวข้อ "ความสำเร็จในการลดบริโภคเค็มและการขับเคลื่อนนโยบายลดเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ประจำปี 2561" พร้อมกับร่วมฟังสรุปความสำเร็จของนักวิจัยไทยในการสรุปผลงานวิจัยทั้ง 7 โครงการและร่วมเปิดตัวคลิ๊ปภาพยนตร์สั้นรณรงค์ลดเค็ม เรื่อง" The Ingredients : มื้อพิ(ษ)เศษ" และมอบรางวัลให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีส่วนช่วยในการลดการบริโภคโซเดียมของคนไทย ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ


ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารศึกษา คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ และ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ นักโภชนาการและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านอาหาร พร้อมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศร่วมงานในครั้งนี้

Shares:
QR Code :
QR Code