เชิญร่วมงานสัปดาห์ ตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เชิญร่วมงานสัปดาห์ ตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.จับมือองค์กรเครือข่ายเชิญประชาชนร่วมงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ดูแลตัวเองและใช้ยาอย่างเหมาะสม


นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ ต้นเหตุจากการใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี จนส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้นในวันที่18พฤศจิกายนของทุกปี ทั่วโลกจึงจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง


สำหรับประเทศไทยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ของประเทศไทย ประจำปี 2563  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรีโดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน


ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมย่อยของภาคีเครือข่ายต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ และทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สสส.และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมและวิชาชีพ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อเวทีเสวนาและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

Shares:
QR Code :
QR Code