เชิญพบกับกิจกรรมหนังสือและการอ่านเพื่อเติมรัก เติมความผูกพันให้ครอบครัว

พบกิจกรรมหนังสือและการอ่านเพื่อเติมรัก เติมความผูกพันให้ครอบครัวได้ที่ ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต (ฝั่งใต้) ใน ทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนเมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.
นิทรรศการความสำคัญของการอ่าน
มินิห้องสมุดครอบครัว : เลือกสรรหนังสือหลากหลายชวนอ่าน
– หนังสือสร้างเสริมสุขภาพจาก สสส.
– หนังสือทักษะวิชาชีพ ธรรมะ และการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่
– หนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์เพื่อวัยเติบโต
– หนังสือพัฒนาสมองและสร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยวัย 0-6 ปี ชุด โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
“108 หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาส เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย”
กิจกรรมปฏิบัติการ “อาณาจักรนักอ่าน” พร้อมหนังสือรางวัล เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในซุ้ม อาทิ
– โรงเรียนนิทาน โรงเรียนการ์ตูน ฝึกเขียนการ์ตูน เล่าเรื่อง โดยนักการ์ตูนชื่อดัง เซีย ไทยรัฐ
– โปสการ์ดสื่อรักนักอ่าน
– แผนที่ขุมทรัพย์การอ่าน
– นิทานนักประดิษฐ์น้อย
ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ที่ โทร 080-0760128
Shares:
QR Code :
QR Code