เชิญชวน ผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

เชิญชวน ผู้สนใจร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ฆ่าแมลง ฆ่าคน

 

จากปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคต่างตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการบริโภคผักที่มีสารเคมีตกค้างอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่ยังส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในด้านอื่นๆ อีกด้วย

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (thai-pan) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ขึงขอเชิญชวนทุกท่านส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ ฆ่าแมลง ฆ่าคนเพื่อสะท้อนเรื่องราว ความคิดเห็น ความเป็นไปของสังคมต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ความยาวไม่เกิน 5นาที

ผู้สนใจสามารถยื่นความจำนงเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ได้ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 และส่งผลงานภายใน 15ตุลาคม 2555 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipan.org หรือ facebook – thai-pan (thaipesticidealertnetwork)

 

ที่มา : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
Shares:
QR Code :
QR Code