เชิญชวน “ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย สัญญานะดื่มไม่ขับ” รณรงค์ดื่มไม่ขับ กรึ่ม ๆ ก็ถึงตาย ลดเจ็บ-เสียชีวิต ช่วงเทศกาล

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   คกก. บูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ วุฒิสภา สานพลัง สสส. เชิญชวน “ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย สัญญานะดื่มไม่ขับ” ลดเจ็บ-ตาย ช่วงเทศกาล หลังพบ 5 ปีตายปีใหม่เฉลี่ย 353 ราย 50% ของผู้ประสบอุบัติเหตุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล พบเกี่ยวข้องกันการดื่ม ขับเร็วเป็นสาเหตุ 40% ขอ ปชช.คำนึงความปลอดภัยตนเอง-เพื่อนร่วมทาง

                   เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า แต่ละปีคนเดินถนนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 20,000 ราย และคิดเป็นรวม 58 คนต่อวัน และพบผู้เสียชีวิตที่เป็นคนเดินข้ามถนนร่วมด้วย อาทิ กรณีอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายของ คุณหมอกระต่าย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้สังคมตระหนักเพิ่มขึ้นถึงการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทางม้าลายและมีหลายหน่วยงานตื่นตัวร่วมวางแผนแก้ไขปัญหานี้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน  และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีการเดินทางและท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ซึ่งน่าเป็นห่วงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชน และในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมานับจาก ม.ค.65 พบ อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 10% จาก 585 รายในปี 2564 เป็น 649 รายในปี 2565 แม้นว่าหลายหน่วยงานได้เร่งปรับปรุงและวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน

                   “กิจกรรมหยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 11 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างวุฒิสภา คณะกรรมการบูรณาการฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนตำรวจทางหลวง และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากหน่วยงานต่างๆ ศิลปินดารา ในการลดอุบัติเหตุ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคน สัญญาร่วมกัน ว่า “ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย สัญญานะดื่มไม่ขับ” เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ที่จะถึงนี้ มาร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ คือ วัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และเพื่อนร่วมทาง ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สร้างความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่” นายสุรชัย กล่าว

 

                   ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ ที่มีการเดินทางกันอย่างหนาแน่นบนถนน จึงขอเชิญชวนปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย สัญญานะดื่มไม่ขับ เพราะ “การดื่มแล้วขับ” ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 5 ปีที่ผ่านมา 2561-2565 เฉลี่ยต่อปีมีผู้เสียชีวิตถึงปีละ 353 ราย และมีผู้พิการถึงปีละ 237 ราย และผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดในกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน พบว่า มากกว่า 50% ของผู้ป่วยพบแอลกอฮอล์ในเลือด เพราะฉะนั้นทุกคนต้องป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุด้วยการ “ดื่มไม่ขับ” รวมไปถึง การขับรถเร็ว ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเกือบ 40% หากในเทศกาลปีใหม่นี้ป้องกันตนเอง “ดื่มไม่ขับ และ ลดความเร็ว” เชื่อว่าจะทำให้ฉลองปีใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

 

                   “สสส. ได้ร่วมกับ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เพื่อสนับสนุนให้มี การตรวจแอลกอฮอล์ทั้งทางลมหายใจ และตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และส่งต่อข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ยังร่วมกับภาคีเครือข่าย ประสานงานกับวัดต่างๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับการเริ่มต้นปีใหม่ สสส. ยังได้ทำสปอตรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆก็ถึงตาย” และ “ขอบคุณคนไทย ที่ไม่ให้เหล้า” ให้เหล้า = แช่ง เพื่อเชิญชวนและขอบคุณคนไทยที่มอบของขวัญที่ดีให้แก่กันที่ไม่ใช่เหล้า” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ