เชิญชวน ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องวัดความดันโลหิตสถานบริการใกล้บ้าน

ที่มา : ข่าวสด


เชิญชวน ตรวจสอบคุณภาพ เครื่องวัดความดันโลหิตสถานบริการใกล้บ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนประชาชนตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้อยู่ได้ด้วยตัวเองที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน BP Sure ตรวจสอบจุดบริการใกล้บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจในผลการวัด เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว


นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนคนไทยมีการซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตมาใช้ประมาณ 200,000 เครื่อง/ปี แต่ยังไม่ทราบว่าควรต้องมีการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อดูว่าเครื่องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีความแม่นยำหรือไม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ "เครื่องวัด ความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" โดยได้พัฒนาชุดทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ประชาชนสามารถทดสอบได้เอง โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบเทียบเป็นเครื่องอ้างอิง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต (BP Sure) ซึ่งช่วยประมวลผลการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น ภายในแอปพลิเคชันยังมีข้อมูลความรู้สำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรค ความดันโลหิตสูง และข้อแนะนำในการใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องวัดความดันโลหิต อีกด้วย


โดยในเดือนสิงหาคมนี้ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์จะทยอยส่งมอบเครื่อง BP Sure พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งานเครื่องทดสอบให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และศูนย์บริการสาธารณสุข ทั่วประเทศ เพื่อขยายขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐ ให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ด้วยตนเองที่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ใกล้บ้าน โดยประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชัน BP Sure เพื่อตรวจสอบ จุดบริการใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99770 – 1

Shares:
QR Code :
QR Code