เชิญชมหนังสั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เชิญชมหนังสั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” thaihealth


โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เชิญชมหนังสั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ฟรี


โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” 6 เรื่อง จาก 6 ผู้กำกับ และเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพถ่าย หัวข้อ อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา


นำโดย นนทรีย์ นิมิบุตร,  นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ, ฤทัยวรรณ   วงศ์สิรสวัสดิ์, พัฒนะ จิรวงศ์, ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา พร้อมด้วย 8 ผลงานจากเยาวชนโครงการประกวด ณ โรงภาพยนตร์ ในเครือ SF Cinema ดังนี้ วันที่  7 – 8  เมษายน 2560  โรงภาพยนตร์ SF Central World,  วันที่ 21 – 23  เมษายน 2560   โรงภาพยนตร์ SF Central ขอนแก่น, วันที่ 28 – 30 เมษายน 2560  โรงภาพยนตร์ SF Central สุราษฎร์ธานี  และวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560   โรงภาพยนตร์ SF Maya เชียงใหม่ 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่  www.artculture4health.com และติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ Email [email protected] หรือ  โทร. 096-859-5714  โดยไม่มีค่าใ ช้จ่าย 

Shares:
QR Code :
QR Code