เฉลี่ยป่วยไตปีละหมื่น ชี้เบาหวาน-ความดัน-นิ่วสาเหตุเกิดโรค

ห่วง…คนไทย ป่วยเป็นโรคไตเฉลี่ยปีละ 10,000 คน หลักๆ มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และยังมีสาเหตุจากโรคนิ่วอีกเช่นกัน ทั้งนี้จะพบประชากรที่ป่วยด้วยโรคนิ่วและทำให้เกิดโรคไตชุก ในภาคเหนือและอีสาน แม้จะยังเป็นรองจากความดันและเบาหวาน แต่ก็ต้องระวังในประชากรกลุ่มนี้

น.อ.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยโรคไตมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเฉลี่ยประมาณปีละ 1 หมื่นราย จากข้อมูลล่าสุดพบคนไทยป่วยเป็นโรคไตร้อยละ 17.5 ของประชากรหรือประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งมีตั้งแต่ระยะต้นไปถึงระยะท้าย สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มระยะท้ายที่ต้องล้างไต ฟอกเลือด ประมาณ 4 หมื่นคน มีค่าใช้จ่ายสูงอยู่ที่ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี สำหรับสัดส่วนการเกิดโรคไตยังคงมาจาก 2 โรคหลักๆ คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง และยังมีสาเหตุจากโรคอื่นๆ เช่น นิ่ว การรับประทานยาบางชนิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นต้น ทั้งนี้จะพบประชากรที่ป่วยด้วยโรคนิ่วและทำให้เกิดโรคไตชุก ในภาคเหนือและอีสาน แม้จะยังเป็นรองจากความดันและเบาหวาน แต่ก็ต้องระวังในประชากรกลุ่มนี้

“ความชุกในการเกิดโรคนิ่ว เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังในภาคเหนือและอีสาน ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีความผิดปกติของเกลือแร่บางอย่าง และสภาพอากาศที่ร้อนจัด เมื่อดื่มน้ำไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดปัสสาวะข้น และเป็นสาเหตุการเกิดโรคนิ่วขึ้นได้ และยังพบว่ามีส่วนมาจากพันธุกรรมของประชากรด้วย อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดยังเป็นเรื่องของความดันโลหิตและเบาหวาน จึงต้องควบคุมน้ำหนักและลดเค็มเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคไตด้วย” น.อ.นพ.อนุตตร กล่าว

น.อ.นพ.อนุตตร กล่าวว่า สำหรับประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือด เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างไตผ่านช่องท้อง งานวิจัยทั่วโลกและไทยพบว่า มีอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตใกล้เคียงกัน และจะมีข้อดีและข้อเสียในการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเอง โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้อง จะเหมาะกับคนอายุไม่มากนัก และอาจเหมาะกับผู้ป่วยบางจังหวัดซึ่งเครื่องล้างไตไม่เพียงพอ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

Shares:
QR Code :
QR Code