เจอเหตุฉุกเฉินต้อง’อยู่เป็น’

ที่มา: เดลินิวส์


เจอเหตุฉุกเฉินต้อง'อยู่เป็น' thaihealth


แฟ้มภาพ


ปภ. ขอแนะประชาชนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปภ. ขอแนะประชาชนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน นำกิ่งไม้ ป้ายสามเหลี่ยมหรือกรวยสะท้อนแสงวางด้านหลังรถ ห่างจากจุดเกิดเหตุในระยะไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อเพิ่มจุดสังเกตให้ผู้ขับรถรายอื่นเห็น จะได้เพิ่มความระมัดระวังและเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ทัน


          กรณีมีผู้บาดเจ็บ หากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ จากนั้นให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยเหลือ นำส่งสถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียง รีบเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ เมื่อตกลงกับคู่กรณีได้แล้ว ให้นำรถออกจากที่เกิดเหตุ มิให้กีดขวางจราจร จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ เมื่อประสบอุบัติเหตุที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายซ้ำซ้อน เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าพาดรถ ห้ามลงจากรถจนกว่าจะตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว หากจำเป็นต้องลงจากรถ ให้ใช้วิธีกระโดดลงจากรถ โดยไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นหรือตัวรถพร้อมกัน เมื่อเท้าแตะพื้นแล้วให้ก้าวเท้าช่วงสั้น ๆ และออกห่างจากรถให้มากที่สุด


          หากน้ำมันรั่วไหลหรือได้กลิ่นก๊าซ ให้รีบดับเครื่องยนต์ และออกห่างจากรถ โดยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุบริเวณด้านเหนือลม ห้ามประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟ เช่น สูบบุหรี่ เป็นต้น เพราะจะทำให้เพลิงลุกไหม้ พร้อมแจ้งให้ช่างผู้ชำนาญการมาตรวจสอบและแก้ไข ห้ามฝืนขับรถไปต่อ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ กรณีเพลิงไหม้รถ ให้นำรถจอดริมข้างทาง ดับเครื่องยนต์ หากเพลิงไหม้เล็กน้อย ให้นำถังดับเพลิงเคมีมาฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงจนกว่าสงบ หากเพลิงไหม้รุนแรง ให้รีบออกห่างจากรถมากที่สุด และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code