เจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ สานต่อเด็กไทยแก้มใส

ที่มา : โครงการเด็กไทยแก้มใส


เจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ สานต่อเด็กไทยแก้มใส thaihealth


สสส. เจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ สานต่อ…สร้างศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสภาคอีสาน ณ จ.สุรินทร์


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และหน่วยงานภาคี เดินหน้าสานต่อการจัดงาน “เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” อันเนื่องด้วยมีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย โดยพร้อมที่จะแก้ปัญหาเด็กๆในภาคอีสานให้มีการเจริญเติบโตสมส่วน มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จึงน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เจริญตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน


เจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ สานต่อเด็กไทยแก้มใส thaihealthเจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการ สานต่อเด็กไทยแก้มใส thaihealth


โดยภายในงานได้มีนายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3, นายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ จังหวัดสุรินทร์ , ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.), อาจารย์สง่า ดามาพงษ์, นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และผู้อำนวยการจากโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสในจังหวัดมาร่วมงาน ในพิธีเปิดดังกล่าว โดยทั้งนี้ในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มใสตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ , การจัดแปลงสาธิตเกษตรโรงเรียน , การจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ การจัดตลาดนัดเด็กไทยแก้มใส และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Shares:
QR Code :
QR Code