“เคานต์ดาวน์ธรรม” นำพาจิตสุขอย่างยั่งยืน

 

หากวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อเริ่มต้นที่จะมีชีวิตที่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเองและครอบครัวตั้งแต่ปีใหม่ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป การเฉลิมฉลองนับถอยหลังที่หน้าลานห้างสรรพสินค้าชื่อดังใจกลางกรุงด้วยอบายมุขต่างๆ จะหมดไป กลับมาเป็นมวลชนชาวพุทธศาสนิกชนนับล้านรวมใจกันนับถอยหลังเริ่มชีวิตที่ดีงามโดยการ “สวดมนต์ข้ามปี” สำรวมจิตใจเข้าถึงธรรมะ สัมผัสธรรมชาติ ตั้งสติเพื่อกำหนดปัญญาให้เกิดเพื่อค้นพบความสุขใจที่ลึกซึ้งจากการสวดมนต์ ผลที่ตามมาคือหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ ข่าวทีวีจะไม่มีข่าวอาชญากรรมนับจำนวนศพ บาดเจ็บ ปริมาณทรัพย์สินที่เสียหายเพิ่มสถิติใหม่จากปีที่แล้วซึ่งเป็นผลพวงจากการฉลองเทศกาลปีใหม่แบบขาดสติอย่างแน่นอน

ที่ดีที่สุดคนไทยทุกคนจะได้ร่วมกัน “สวดมนต์” เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีครบ ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อีกทั้งได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เกิดความสุขความปีติไปพร้อมกันโดยไม่ต้องซื้อหา

ปีนี้ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มูลนิธิศึกษาธิการ มูลนิธิวัดปัญญานันทาราม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สสส. ร่วมกันจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถไปร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า นำพาจิตใจ ตั้งสมาธิ เพื่อก้าวไปสู่ปีใหม่กับการเริ่มต้นชีวิต สร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมกันนำพาสู่ความสุขอย่างยั่งยืนถาวร

พระมหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี เลขานุการวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า การสวดมนต์เป็นการภาวนาธรรมให้จิตใจสงบในเบื้องต้น ถือเป็นอานิสงส์ที่ประชาชนจะได้จากการสวดมนต์ และยังเป็นการเรียนรู้ธรรมะไปด้วยกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีนั้นจะเริ่มตั้งแต่ ๒๒.๐๐ น.ไปจนถึง ๒๔.๐๐ น.

“การสวดมนต์ที่ถูกต้อง จะเริ่มสวดมนต์จากบทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่อยไปบทสวดชุมนุมเทวดา บทสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร รวมไปถึงการนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบพินิจพิจารณาตนเองในขณะที่สวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นเหมือนการอ่านหนังสือชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ค่อยเข้าวัด จะได้มีโอกาสระลึกถึงความหมายสิ่งดีๆ จากพุทธศาสนาและนำไปปรับปฏิบัติใช้ได้ง่ายขึ้น”

เลขานุการวัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานีบอกอีกว่า หนังสือสวดมนต์นั้น หากใครมีไว้ติดบ้านก็จะดีอย่างมาก เมื่อเวลาที่ไม่สบายใจ เราสามารถหยิบขึ้นมาเปิดสวดมนต์ตามนั้นได้ตลอดเวลาพร้อมทั้งค่อยๆ พิจารณาไปตามเนื้อหาได้ด้วย เพื่อการปฏิบัติตนเป็นคนดี ละทิ้งอบายมุข จรรโลงจิตใจโดยทางมูลนิธิวัดปัญญานันทาราม ก็ได้ทำหนังสือแจกกว่า ๒๐๐ เล่ม ส่งให้วัดทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของวัด http://watpanya.net ก็ได้ หรือใครอยากจะร่วมสวดมนต์เป็นทีมอย่างพร้อมเพรียงกัน และได้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ร่วมกัน เพื่อรับปีใหม่ ก็อยากแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันที่วัดทั่วไทยใกล้บ้าน อาทิ วัดปัญญานันทาราม หรือในเครือข่ายวัดทั่วทุกภูมิภาค หรือส่วนกลางได้ที่ท้องสนามหลวง ก็ได้เช่นกัน

ด้าน นายบุญจันทร์ บัวหุ่งเลขานุการโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กเยาวชนและประชาชนชาวไทยอย่างมาก เนื่องจากในช่วงของเทศกาลปีใหม่ คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ มีค่านิยมตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมรื่นเริง การดื่มสุราหมกมุ่นในอบายมุข เป็นต้นซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดีและผูกขาดให้เด็กและเยาวชนเห็นเพียงด้านเดียวว่า เมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ทุกคนก็ต้องมาจัดงานรื่นเริงเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่และนั่นไม่ใช่วิถีไทย

“สังคมยังขาดลักษณะเฉพาะของความเป็นไทย จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อดึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมาซึ่งกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ควรเริ่มต้นจาก พ่อแม่ ชักชวนลูกหลานให้เข้าวัดทำบุญในเทศกาลปีใหม่ การสวดมนต์นั้นจะทำให้เกิดสมาธิ ทำให้จิตใจสงบไปสู่การเกิดปัญญาสามารถพิจารณาอะไรดีอะไรไม่ดีได้อย่างถ่องแท้ เป็นการนำพาชีวิตข้ามปีไปอย่างมีความสุข หากเรานำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะนำพาเราไปสู่การมีปัญญาการดำรงชีวิตไปในสังคมอย่างมีความสุขในการแก้ไขปัญหาต่างๆกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนั้น เหมาะสมกับบุคคลทุกรุ่นทุกวัย ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ ทว่าทุกคนต้องไปลองปฏิบัติ จะมีความรู้สึกอิ่มบุญ และยังเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในปีใหม่ให้ตนเองและครอบครัวด้วย”นายบุญจันทร์กล่าวทิ้งท้าย

จะข้ามผ่านปีเก่าเพื่อเริ่มต้นปีใหม่นี้อย่างไร “เคานต์ดาวน์ธรรม” สวดมนต์ข้ามปี เป็นสิริมงคลเพิ่มสติมาปัญญามากยิ่งขึ้นก่อเกิดสุขแก่ชีวิตตลอดทั้งปีใหม่และตลอดไป หรือจะเลือกเคานต์ดาวน์ ใจกลางเมือง ในผับดัง ด้วยอบายมุขมีน้ำเมาที่ทำให้หมดสภาพความเป็นคนไร้สติชีวิตตกอยู่บนความประมาท..นำพาทุกข์มาสู่ตนและครอบครัวตลอดไป

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเลือกสุขหรือเลือกทุกข์เลือกดีหรือแย่ๆ ทุกคนเลือกได้ด้วยสติปัญญา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ