เคล็ดลับปรับพฤติกรรม ให้ห่างไกลจากโรค NCDs

ที่มา : งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ชู “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” สร้างเสริมสุขภาพยุคดิจิทัล

แฟ้มภาพ

                    NCDs หรือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อใด ๆ แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเอง NCDs เป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองจากการกระทำ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย ความเครียด และการไม่ค่อยออกกำลังกาย รวมไปถึงพฤติกรรมการกิน 

เคล็ดลับปรับพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรค NCDs

1) หากนั่งนานๆ ควรมีการขยับร่างกายบ่อย ๆ

2) เลี่ยงการรับประทานรสหวาน มัน เค็ม

3) หากมีการนั่งเป็นเวลานาน ควรยืดเส้น ยืดสาย แก้การปวดเมื่อยจากการนั่งท่าเดิม ๆ

4) พักผ่อนให้เพียงพอ

5) ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ลดการวิตกกังวล

                    เราสามารถกำหนดตัวเองได้ว่าร่างกายควรทำอะไรให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต และการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การหยุดพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCDs

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ