เคลื่อนความสุขในสังคมด้วยการเรียนรู้

การเรียนรู้ กระบวนการสู่ Happy workplace

 

เคลื่อนความสุขในสังคมด้วยการเรียนรู้          เราพูดกันทั่วไปว่าเราอยู่ในยุค “สังคมแห่งการเรียนรู้”

 

          และเราก็ต้องการ “ความสุข” กันทุกคน

 

          ดังนั้น “เคล็ดลับ” การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ก็คือ เราต้องทำให้การเรียนรู้เป็นความสุข ก่อความสุขสนุกสนานและมิตรไมตรี

 

          การเรียนรู้ในองค์กรเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทำให้องค์กรเป็น Happy workplace และเป็น Healthy Workplace แต่ต้องมีวิธีการเรียนรู้แบบ “เป็นมวย” มิฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้นั้นแทนที่จะก่อความสุขกลับก่อความทุกข์

 

          กลายเป็น “เกิดทุกขภาวะจากการเรียนรู้”

 

          ในยุคนี้ คนทุกคน องค์กรทุกองค์กร ชุมชนทุกชุมชน สังคมทุกสังคมต้องมีทักษะในการเรียนรู้ เป็นทักษะที่ถูกต้อง ที่ทำให้การเรียนรู้เป็นบ่อเกิดของความสุข ความสนุกสนาน ความมั่นใจภูมิใจในตนเองและมิตรไมตรี

 

          เราต้องมีทักษะในการสร้าง “สุขภาวะจากการเรียนรู้”

 

          สคส. (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม) จึงมีความภูมิใจมากที่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราสามารถสร้างทักษะนี้ให้แก่สังคมไทยได้ และเวลานี้มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อย ในประเทศไทยที่มีทักษะนี้

 

          หน่วยงานเหล่านี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะนี้กันใน “มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2550 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

          ท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมดูรายละเอียดได้ที่ www.kmi.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2298-0664-8 ต่อ 179,332 และ 199

 

          ทักษะที่ว่านี้ คือทักษะใน “การจัดการความรู้” (Knowledge Management – KM) โดยผมขอเตือนว่า เวลานี้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเข้าใจเรื่อง KM ผิด คือมองว่าเป็นภาระ เป็นเรื่องของการเข้าไป “จัดการ” ตัวความรู้เพื่อให้คนอื่นใช้ หรือเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรามีความรู้หรือมีการเอาความรู้ไปใช้งาน

          เมื่อเอ่ยถึง KM คนส่วนใหญ่รู้สึกพรั่นพรึง รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก

 

          แต่ สคส. มีวิธีทำให้ KM เป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาแบบ “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดยขอย้ำว่าเรากำลังพูดกันเรื่องทักษะนะครับ ไม่ใช่ทฤษฎี ดังนั้นบทความสั้น ๆ นี้จะไม่เล่าว่าใช้ KM แบบ “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรเรียนรู้” เป็นอย่างไร

 

          ท่านที่สนใจอยากรู้ อยากทำเป็นก็ต้องไปเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ในงานท่านจะได้เรียนรู้ ทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูง กลาง หรือล่าง ก็สามารถเรียนรู้เคล็ดลับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อองค์กรสมัยใหม่ได้ในงานนี้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการสร้างบรรยากาศให้คนในองค์กร “มีใจที่จะเรียนรู้ร่วมกัน” แถมยังได้ฝึกปฏิบัติการใช้ Blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ IT อีกด้วยทั้งหมดนี้ท่านที่เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ “จากผู้มีประสบการณ์จริงมาแล้ว” ทั้งสิ้น

 

          เมื่อปลายปี 2545 ตอนที่คุณหมอ สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสส.มาชวนให้ผมพัฒนาเรื่องการจัดการความรู้ให้แก่สังคมไทยเพื่อใช้การจัดการความรู้ในการ “สร้างสุขภาวะ” แก่สังคมไทย ผมก็รับทำด้วยความงงนะครับว่า KM กับสุขภาวะมันมีผลโดยตรงต่อกันอย่างไรตอนนั้นผมคิดว่ามันมีผลแบบอ้อมๆ

 

          แต่ตอนนี้ผมรู้ว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วผมคิดผิด ประสบการณ์ตรงสอนผมว่า KM เป็นเครื่องมือทำให้คนเรามีทักษะในการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกันจากการทำงาน

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

Update 25-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code