เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊ส ภัยหน้าหนาว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้แก๊ส ภัยหน้าหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงฤดูหนาวมีอันตรายที่ห้ามประมาท คือภัยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการสูดดมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ อาจทำให้หมดสติ สลบ จนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต


ประเทศไทยช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้ก็มี "พายุฝนกระหน่ำ" จนทำให้ต้องจับตาสถานการณ์ "น้ำท่วม" ซึ่งเป็น "ภัยธรรมชาติ" อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ "ฤดูหนาว" เช่นนี้ บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักขึ้นบ้าง


อย่างไรก็ตามช่วงฤดูหนาวมีอันตรายที่ "ห้ามประมาท" นอกเหนือจากภัยธรรมชาติและภัยสุขภาพที่ต้องระวัง นั่นคือ  "ภัยเครื่องทำน้ำอุ่น"  โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เกิดกรณีกับนักท่องเที่ยวถึง 3 คน ซึ่งถูกพบในสภาพ "หมดสติ" ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ซึ่งโชคดีที่มีการช่วยเหลือเอาไว้ได้ทัน จึงไม่เกิด "เหตุการณ์น่าเศร้า" เช่นที่เคย "เกิดซ้ำ ๆ" ในช่วงฤดูหนาว


"เครื่องทำน้ำอุ่น"มีการเตือน "ภัย" ซ้ำ ๆ ทุกปี


กับกรณี "หมดสติ-สลบ-เสียชีวิต!!!" ขณะใช้งาน


แต่ก็ยังมีกรณีจนถือเป็น "ภัยขาประจำฤดูหนาว"


ทั้งนี้ กับ ภัยที่มิใช่โรค ที่พบบ่อย ๆ ที่มักเกิดกรณีจนทำให้เป็น อันตรายในช่วงฤดูหนาวนั้น ระยะหลัง ๆ มานี้ก็รวมถึง อันตรายจาก "เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส" ที่ไม่ได้มาตรฐาน ในสถานที่พักตามแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้มีผู้ได้รับอันตรายก็คือ เกิดจากปัจจัยการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ ไม่ได้มาตรฐานหรือ การติดตั้งไม่ถูกต้องมีความไม่เหมาะสมของสภาพและ ขนาดห้องน้ำ มีช่องระบายอากาศขนาดเล็กเกินไป และเกิดจากการที่ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ได้เปิด "พัดลมดูดอากาศ" โดยกรณีในอดีตที่มีการพบ ผู้เสียชีวิตในห้องน้ำที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ได้มาตรฐาน นั้น…


พบปัจจัยนำสู่อันตรายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้…


จากการที่"สูดดมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์"


และเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตราย-เกิดเหตุการณ์ น่าเศร้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั้น ก็มีคำอธิบายเพิ่มเติมว่า…ในอดีต ที่ตรวจสอบพบจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานนั้น พบว่า…ในห้องน้ำจะ มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ จากการเผาไหม้แก๊สไม่สมบูรณ์ เกิน 1,000 ppm. ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุสำคัญ


เป็น "ปัจจัยอันตราย" นำไปสู่ "ภัยร้ายแรง!!!"


ทำให้หมดสติ สลบ จนถึงขั้นทำให้ "เสียชีวิต"


ขยายความเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยนำไปสู่ภัยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะเครื่องทำน้ำอุ่นในกรณีดังกล่าวนี้หลักใหญ่ใจความคือเกิดขึ้นเพราะปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สูดดมเข้าไปในร่างกาย โดยจะทำให้เม็ดเลือดแดงจับออกซิเจนได้ในปริมาณที่น้อยลง จนทำให้เกิดอาการมึนงง หน้ามืด ขาดอากาศหายใจ และหมดสติ โดยที่หากอาการรุนแรงมากขึ้นก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่ก็ยิ่งต้องระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ!!


เพราะมีปัจจัยเสี่ยงทำให้อาการรุนแรงได้ง่าย ๆ


จนอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต


ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ภัยนี้ ตามที่ทาง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เคยออกมาเปิดเผยจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ การ ป่วยและเสียชีวิตขณะอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยสังเขปนั้นมีว่า…กรณีที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ โดยที่ผ่าน ๆ มาพบ มากในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี พบตามสถานที่พักต่าง ๆ ทั้งในรีสอร์ท โรงแรม และแม้แต่สถานที่ปฏิบัติธรรม โดยที่…


ผู้ที่ป่วยหรือเสียชีวิตมักเป็นผู้อาบน้ำลำดับท้าย ๆ ส่วน "คำเตือน-คำแนะนำ" ในการใช้งาน "เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส" นั้น ก็ได้เคยมีการให้แนวทาง "เพื่อความปลอดภัย" เอาไว้ ทั้งในส่วนของเจ้าของสถานที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของผู้ใช้งาน ซึ่งหลัก ๆ มีดังนี้คือ…


เจ้าของกิจการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยติดตั้งในห้องที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ติดป้ายเตือน และบอกวิธีใช้งานอย่างชัดเจน ไม่ควรอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเป็นเวลานาน และก็ควรมีการเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 15-20 นาที เพื่อให้อากาศระบายออก ก่อนคนถัดไปจะอาบน้ำหรือใช้ห้องน้ำต่อ ขณะอาบน้ำหากมีอาการ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก หรือได้กลิ่น แก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และออกจากห้องน้ำทันที


ขณะที่ กลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีโรคประจำตัว ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้ห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เพราะหากได้รับแก๊สดังกล่าวอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้ หากพบเห็นคนหมดสติขณะอาบน้ำ ควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศ นำผู้ป่วยไปยังพื้นที่โล่ง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และโทรฯ แจ้งสายด่วน 1669  เพื่อนำตัวผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  …เหล่านี้เป็น"คำเตือน" พร้อม "คำแนะนำ" ถึง "อันตรายแฝงเครื่องทำน้ำอุ่น"


เริ่มฤดูหนาวปีนี้เฉพาะที่มีข่าว"สลบเหมือดแล้ว 3"


ก็เน้นย้ำว่า "ภัยรูปแบบนี้ก็ต้องระวัง!!-ต้องกลัว!!"


หาก "ประมาท" อาจ "เกิดเหตุการณ์น่าเศร้า"

Shares:
QR Code :
QR Code