เครือข่ายเยาวชน ร้องเคลียร์ปัญหาร้านเหล้าปั่นล้อมสถานศึกษา

เลิกให้ใบอนุญาตร้านขายน้ำเมาแบบง่ายๆ

เครือข่ายเยาวชน ร้องเคลียร์ปัญหาร้านเหล้าปั่นล้อมสถานศึกษา 

 

ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล แกนนำเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวน 50 คน จาก 34 องค์กรทั่วประเทศ เข้าพบ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อเรียกร้องให้จัดการกับปัญหาร้านเหล้าปั่นรอบสถานศึกษา โดยใช้เวลาหารือประมาณ 1 ชม.

 

  พล.ต.สนั่น กล่าวว่า  ตัวแทนนิสิต นักศึกษา ได้ใช้โอกาสวันเยาวชน 20 ก.ย. เข้าเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหากรณีการจำหน่ายเหล่าปั่นใกล้กับสถานศึกษา ซึ่งจะรับไปดำเนินการและคิดว่าปัญหาดังกล่าวคงไม่ยากเกินจะแก้ได้ โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงต้นเดือน ต.ค. นี้ และตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา คาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้จะขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้สถานศึกษาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว

 

รัฐบาลจะเร่งดำเนินการเพื่อหามาตรการควบคุมให้เข้มข้นขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด จึงต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ สถานศึกษา สรรพสามิต มาหารือเพื่อหาทางออกที่จะเป็นแนวทางแก้ไขให้ได้ผล อย่างไรก็ตามสำหรับร้านค้าที่ฝ่าฝืนจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนสามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่ดำเนินการได้พล.ต.สนั่น กล่าวต่อว่า หนักใจในเรื่องนี้พอสมควรเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก รวมทั้งสถานที่ขายเหล้าก็มีเพิ่มมากขึ้น

 

 น.ส.จิราภรณ์  กมลรังสรรค์ นักศึกษา ปี 2 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การสำรวจทุกชิ้นพบตรงกันว่า รอบสถานศึกษาเต็มไปด้วยร้านขายเหล้าปั่น อาทิ การสำรวจพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ในกทม. พบร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 57 ร้าน ต่อตารางกิโลเมตร เป็นร้านเหล้าปั่นเฉลี่ย 5-6 ร้าน ขณะเยาวชนอายุ 15 -24  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 21.9% จากปีที่ผ่านมา เยาวชนที่ดื่มมากที่สุด คือผู้ที่อยู่ ในช่วงม.5 และ ปวช. 2 ซึ่งเยาวชนชาย 40.4% ยอมรับว่าดื่มเหล้าจนเมาทุก 30 วัน สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย อยู่ในภาวะวิกฤติแล้ว  

 

นายคำรณ  ชูเดชา  ผอ.มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  กล่าวว่า งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ยืนยันตรงกันว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทำลายพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชน อาทิ สหรัฐศึกษาผลสอบในเด็กอายุ 14-18 ปี พบคะแนนผลสอบของเด็ก ที่ดื่มจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่ม ซ้ำยังพบว่าหากดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ 15 ปี มีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ติดเหล้าสูงกว่าปกติถึง 4 เท่า ที่สำคัญสมองส่วนที่ตัดสินใจเรื่องความถูกผิด จะมีปัญหาไปด้วย ขณะนี้สังคมกำลังคาดหวังและจับตาดูว่า คณะกรรมการนโยบายฯ ที่มี พล.ต.สนั่น เป็นประธาน จะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไร

 

นายวัชรา  บัวทอง  ประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 สถาบัน กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา  และเครือข่ายเยาวชน 34 องค์กรจากทั่วประเทศ  ขอเรียกร้องดังนี้ 1.คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  เร่งพิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในการควบคุมเหล้าปั่น และร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ให้บังคับใช้โดยเร็วที่สุด 2.ขอให้แก้ไขเพิ่มเติม  กฎกระทรวงการคลัง  พ.ศ. 2548  ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสุราและการขายสุรา ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมเหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และให้ขึ้นราคาใบอนุญาตขายเหล้า รวมถึงทำให้กระบวนการออกใบอนุญาตดังกล่าวทำได้ยากขึ้น โดยมุ่งเป้าเพื่อคุ้มครองเยาวชน ไม่ใช่มุ่งหารายได้เพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

update: 21-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย :ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ