เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี

ขออภัยค่ะขณะนี้สื่อรณรงค์กฐินปลอดเหล้า ปี ๕๑ หมดแล้วค่ะ!

 

 

 

สนใจสื่อรณรงค์กฐินปลอดเหล้า ปี ๕๑ ติดตามความคืบหน้าเรื่อยๆ นะค่ะ

 

 

หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี!!!!!

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี

 

 

 

 

 

เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี

                                                                                                                           

            สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แจ้งว่า จากการที่ปีนี้ได้มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประกอบกับมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางจิตใจ ร่างกายและสังคมชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจร่วมปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดชมรมคนบวชใจในทุกจังหวัด คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต หลายจังหวัดได้ประกาศเป็นนโยบายและตัวชี้วัดของจังหวัด เช่น หนองคาย อุดรธานี ศรีสะเกษ ดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ

 

            ในปี 2551 นี้ เพื่อให้การรณรงค์เลิกเหล้า มีความต่อเนื่องและขยายผลครอบคลุมทุกเทศกาลงานบุญต่างๆ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และภาคี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์กฐินปลอดเหล้าขึ้นเป็นปีที่ 5  ขึ้น ภายใต้แนวคิด “กฐินเมา คือ กฐินบาปและผิดกฎหมาย” โดยมุ่งหวังให้เจ้าภาพงดการเลี้ยงสุราในงานกฐินและขยายวงไปถึงงานบุญเนื่องด้วยศาสนาทุกอย่าง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้วัดเป็นเขตปลอดเหล้าตามกฎหมายแท้จริง และสร้างเสริมค่านิยมที่ดีงามต่อการทำบุญประเพณีศาสนาอย่างถูกต้อง

 

            เจ้าภาพ วัด หน่วยงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ร่วมโครงการและสนใจรับการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ โดยการนำธง ป้าย สติกเกอร์และเข็มกลัดไปร่วมประชาสัมพันธ์ในขบวนแห่กฐิน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการจัดทำสื่อใหม่ได้ในครั้งต่อๆ ไป…

 

แจ้งความประสงค์รับสื่อดังกล่าวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 9137 4305(พิมพ์) และ 08 1499 4003(แสน)

 

 

 

 

 

ตัวอย่างธง ป้าย สติกเกอร์และเข็มกลัด

 

 

 

 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี 

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า หนุนกฐินปลอดเหล้าทั่วประเทศ เชิญชวนเจ้าภาพและวัดรับสื่อรณรงค์ฟรี 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

 

 

update 23-09-51

Shares:
QR Code :
QR Code