เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”

featured

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส จำนวน 27 อปท ประกาศเจตนารมณ์เพื่อการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ณ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.จังหวัดปัตตานี โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/RlQFvZ

Shares:
QR Code :
QR Code