เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

 

 เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 

               ด้วยการตระหนักในความสำคัญของ ครอบครัว และ โรงเรียน ที่เท่าเทียมกัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันการปลูกฝังพฤติกรรมที่บ้าน ประสานเข้ากับการเติบโตที่โรงเรียน วันนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กำลังคึกคักด้วยกิจกรรมที่เรียกว่า โครงการเครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียน

 

               แต่เดิม ชมรมผู้ปกครอง ของโรงเรียนแห่งนี้ มีขึ้นเหมือนโรงเรียนอื่นๆ ทั่วไป โดยเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นประจำทุกครั้ง เช่นในเทศกาลโรงเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร แต่ปัจจุบัน ได้นำเอา ประเด็นความรุนแรงในโรงเรียน เข้ามาเป็นสาระสำคัญประการหนึ่งของการจัดกิจกรรม ตามแนวนโยบายที่โรงเรียนได้ประกาศเป็นโรงเรียน we’re save school ไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

 

               กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนนี้ เริ่มด้วยการให้คุณครูประจำชั้นนัดหมายผู้ปกครองเด็กๆ มาพบ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และแนวคิดของโรงเรียนปลอดความรุนแรง ซึ่งการพบปะนั้นได้ทำให้ผู้ปกครองของเด็กๆ ได้ทำความรู้จักกันทั่วทั้งห้อง จากนั้นก็คัดเลือกคณะทำงานที่จะเป็นผู้ประสานงานติดตามหลักขึ้น

 เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนอนุบาลเชียงใหม่

               เมื่อรู้จักคุ้นเคยกันแล้ว ก็มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน แต่ละกลุ่มนี้ จะถือได้ว่าเป็น เสมือนครอบครัวเดียวกันนั่นคือ พ่อแม่ของเด็กๆ จะต้องทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ของลูกด้วย ให้เหมือนรู้จักกับลูกของตัวเอง ทั้งนิสัยใจคอ ความชอบ ปัญหา พื้นฐานครอบครัว รับฟังถึงปัญหาเด็กๆ เพื่อเรียนรู้ความเมตตาที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือพวกเขา แม้จะไม่ใช่ลูกจริงๆ ของตัวเองก็ตาม

 

               คณะครูของโรงเรียนกล่าวว่า เด็กๆ แต่ละคนมีพื้นฐานปัญหาไม่เหมือนกันนั่นคือความแตกต่างของโครงสร้างครอบครัว ที่ทำให้เด็กๆ บางคนไม่ได้รับความรัก ความอบอุ่น จากการที่พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ปัญหาหย่าร้าง ปัญหาพ่อแม่เสียชีวิต เด็กที่มีปัญหาและขาดการแนะนำที่ดี อาจนำไปสู่การมีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงในหลายๆ เรื่อง ซึ่งหากผู้ปกครองของเด็กๆ ได้ใส่ใจเพื่อนๆ ของลูกมากขึ้น จะถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาตระหนักในความรัก ความอบอุ่น และความห่วงใยที่ผู้อื่นมีให้ และกระทำตอบเช่นเดียวกัน

 เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนอนุบาลเชียงใหม่

               เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนนี้ จึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นนั่นเอง

 

               กิจกรรมที่กำลังกระทำกันอย่างคึกคักในขณะนี้คือ กิจกรรม วันเยี่ยมห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้อง เลือกได้ว่าจะนัดหมายกันวันไหน เวลาไหน เมื่อไหร่ โดยแต่ละห้องไม่ก้าวก่ายการนัดหมายกัน เมื่อพบเจอกันแล้ว สามารถเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น การทำเวิร์คช็อปเพิ่มทักษะความรู้ การทำสมาธิ ออกกำลังกาย การเล่นเกมส์ในทางสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้เกิดความคุ้นเคยและรู้สึกเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันมากขึ้น

 เครือข่ายผู้ปกครองของห้องเรียนอนุบาลเชียงใหม่

                นอกจากนี้ ในเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น เทศกาลเข้าพรรษา วันพระ วันเฉลิมพระชมพรรษา หรือวันแม่แห่งชาติ ผู้ปกครองก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่นการทำบุญตักบาตร และพาเด็กๆ ให้ปลูกฝังคุณธรรมจากธรรมะ ซึ่งมีการเชิญพระมาเป็นวิทยากรเพื่อเผยแผ่ธรรมมะอีกด้วย โดยการทำบุญนี้จะจัดแก่นักเรียนแต่ละห้องต่อเนื่องไปทุกวันพระ จนครบจำนวนห้องเรียนทั้งหมด

 

                ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ เช่น การบริจาคข้าวของแก่ผู้ด้อยโอกาส การเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า ฯ ซึ่งครอบครัวใหม่ในโรงเรียนได้ร่วมกันทำ โดยหวังว่า ชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ปลูกฝังความดีงามในจิตใจเด็กๆ และช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากความรุนแรงได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ที่มา : โครงการจัดทำสื่อเพื่อโครงการนำร่อง โรงเรียนปลอดความรุนแรง

 

 

 

update 16-09-51

Shares:
QR Code :
QR Code