เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ

ที่มา : ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจเด็กเล็กฟันดี วิถี Self Care


เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ thaihealth


เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ โครงการ "เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CAFE"


สสส.ระดมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ฟ.ฟัน จากหลายสถาบัน ใช้เวที TK Park ชั้น 7 Central World สร้างกระแสแปรงฟันให้ลูกรักตั้งแต่ฟันซี่แรก หนูหนูฟันดีเริ่มที่…ซี่แรก พ่อแม่เป็นตัวช่วยทันตแพทย์ เด็กใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากให้ลูกได้อย่างดี หยุดวิกฤติเด็กไทยฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันแนะ 7 วิธีแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ รวมทั้งการใช้ไหมขัดฟัน เพราะฟันน้ำนมมีความสำคัญส่งผลถึงฟันแท้ในอนาคตได้ ถ้าจะรอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เพราะฟันผุเต็มที่ อายุเพียง 3-6 เดือนก็เริ่มผุ ให้เห็นได้


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีสร้างยุทธศาสตร์ผนึกพลังเครือข่ายองค์กร 12 แห่งสร้างกระแสสังคมในแคมเปญ "การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก" โครงการ "เด็กเล็กฟันดีวิถี SELF CARE" ที่ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 7 ศูนย์การค้า CENTRAL WORLD ด้วยการระดมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์มาสาธิตและให้ความรู้กันถึงแก่น รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ผจก.เครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE อาจารย์จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ฯลฯ มาสาธิตเพื่อรณรงค์การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก เพื่อรณรงค์กระตุ้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กให้ความสำคัญกับการแปรงฟันให้เด็กเล็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการแปรงฟันแก่เด็กว่าเป็นเรื่องสนุกมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน


เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ thaihealth


รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ผู้จัดการเครือข่ายเด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE โชว์มาสคอตรักแรกยิ้ม ฟันซี่แรกเป็นสื่อให้น้องๆ หนูๆ และผู้ปกครองสอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ตอนหนึ่งได้กล่าวว่า ขณะนี้เด็กไทยอายุ 3 ปี ฟันผุร้อยละ 52 ที่น่าตกใจคือฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน เนื่องจากผู้ปกครองเริ่มแปรงฟันให้เด็กล่าช้าทำให้สุขภาพช่องปากของเด็กไม่สะอาดมีโอกาสเปิดฟันผุได้ง่ายมากขึ้น ปัญหาของฟันผุในเด็กส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการเติบโตล่าช้า ดังนั้นเครือข่ายเด็กเล็กฟันดีฯ ร่วมกับสสส.ได้เร่งรณรงค์ส่งเสริมให้แม่แปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรกและฝึกทักษะการแปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นซี่แรกและฝึกทักษะการแปรงฟันให้ผู้ปกครองในพื้นที่นำร่อง 11 พื้นที่ ส่งผลให้ผู้ปกครองเด็กร้อยละ 80 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแปรงฟันให้ลูกอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เครือข่ายเด็กเล็กฟันดีฯ เตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบและขยายแนวทางการทำงานทั่วไปต่อไป


ศ.พิเศษ ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์เด็ก ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก ทำหน้าที่วิทยากรบนเวทีเสวนา ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มศว.ประสานมิตร ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทำหน้าที่พิธีกร ด้วยการให้ข้อมูลว่าสถิติเด็กไทยย้อนหลังเมื่อ 20 ปี ก่อนมีฟันผุในฟันน้ำนมสูงมาก เด็ก 8 คนมีฟันผุจากเด็ก 10 คน เด็กบางคนฟันผุ 4 ซี่ กินอาหารไม่ได้ทำให้ขาดสารอาหารเรื้อรัง กลุ่มทันตแพทย์และภาคเอกชนจับมือกันแก้ไขส่งผลให้ช่วง 10 ปี หลังเด็กฟันผุลดลงเป็น 47% ฟันซี่แรกมีความสำคัญมากต่อฟันน้ำนมทั้งหมดและส่งผลถึงฟันแท้ทำให้ฟันผุด้วย ดังนั้นการแปรงฟันต้องแปรงอย่างมีประสิทธิภาพด้วย


เครือข่ายทันตแพทย์ชี้ ยาสีฟันเคลือบฟลูออไรด์ยั้งฟันผุ thaihealth


ศ.พิเศษ ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตแพทย์เด็ก กล่าวว่า การแปรงฟันเป็นการรักษาสุขภาพอนามัยทางช่องปากและเป็นวิธีการป้องกันโรคในช่องปากที่ง่ายและได้ผลดีที่สุด ดังนั้นผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น แปรงฟันให้ต่อเนื่องจนกว่าเด็กมีพัฒนาการข้อมือที่แข็งแรงใช้สายตากับมือประสานกันได้ดี จะรอให้เด็กถึงชั้นอนุบาลก็สายเสียแล้ว เพราะฟันผุเริ่มต้นเมื่ออายุ 6 เดือน เด็กอายุ 7-8 ปีแปรงฟันได้เอง โดยผู้ปกครองคอยกระตุ้นการแปรงฟันให้ถูกต้อง ด้วยการสร้างความคุ้นเคยให้เด็กตั้งแต่แรกเกิดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำต้มสุกเช็ดทำความสะอาดสันเหงือกทุกวัน แปรงฟันให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นโดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์จะลดโอกาสฟันผุได้ร้อยละ 15-30 เลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่ม หน้าตัดเรียบ หัวเล็กมีด้ามจับใหญ่จับได้ถนัดมือ ใช้ยาสีฟันเล็กน้อยที่แปลายขนแปรงพอชื้น ให้เด็กอยู่ในท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนหรือนอนบนตักเพื่อให้เด็กอยู่นิ่ง สร้างบรรยากาศในการแปรงฟันด้วยการเล่านิทาน ร้องเพลง หรือใช้แปรงสีฟันสีสันมีตัวการ์ตูน ทั้งนี้สร้างวินัยในการแปรงฟันวันละ 2 ครั้งก่อนหรือหลังอาบน้ำเช้าเย็น หลัง แปรงแล้วเช็ดฟองออกด้วยผ้าสะอาด รวมทั้งการใช้หลอดกาแฟสีเข้มตัดปลายให้มนแล้วขูดเข็คที่ผิวฟันเด็กว่าสะอาดหรือไม่


"การแปรงฟันคุณภาพด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์จะต้องขจัดคราบสีเหลืองเหนียวๆ ที่เป็นจุลินทรีย์ให้หลุดออกไป บางคนตกใจว่าเป็นหนองเพราะคล้ายกับโยเกิร์ต ให้หลอดกาแฟทำเองขูดคราบจุลินทรีย์เองได้ การขจัดเศษอาหารเป็นเพียงผลพลอยได้ ในช่วงแรกเด็กดื่มนมแม่ นมกระป๋องมีน้ำตาลเมื่อเจอกับน้ำลายเป็นคราบเหนียวๆ การแปรงฟันต้องใช้แรง พ่อแม่มักจะกลัวว่าลูกจะเลือดออกแสดงว่ามีเหงือกอักเสบ ถึงเลือดออกก็อย่าหยุดการแปรงฟัน ต้องขจัดคราบจุลินทรีย์บริเวณนั้นออกให้หมด มิฉะนั้นน้ำตาลจากนมจะเกาะหนามากยิ่งขึ้นถ้ากลัวว่าเด็กจะกลืนฟลูออไรด์ก็ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำอุ่นเช็ดฟลูออไรด์ออก แต่ถึงจะกลืนลงไปก็ไม่ได้เป็นอันตราย การแปรงฟันให้ลูกเล็ก พ่อและแม่ช่วยกันได้จะเป็นตัวช่วยที่ดี แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่ ไม่มีตัวช่วยแม่ก็สามารถแปรงฟันให้ลูกคนเดียวได้"


ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก กล่าวว่า จากการพูดคุยกับพ่อแม่เด็กหลายท่านมีความกังวลเด็กร้องไห้ไม่อยากแปรงฟันบางครั้งแปรงฟันแล้วเลือดออกจะเป็นอันตรายต่อลูกหรือไม่ ถ้าปล่อยให้เด็กร่วมมือในการแปรงฟันเป็นเรื่องยากมาก เพราะฟันผุเมื่อรักษาก็ต้องวางยาสลบ ถ้าเราเจอฟันผุได้เร็วเท่าไหร่การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เป็นการรักษาอีกทางหนึ่งไม่ให้ฟันผุลุกลามออกไปอีก


ผศ.ดร.ทพญ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล อาจารย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) พิธีกรรายการฟันสายฟ้าผ่า ออกอากาศทางช่อง Workpoint 13 ตอนตอนละ 3 นาที เปิดดูได้ทาง You Tube พูดคุยแนะนำนวัตกรรมแผนงาน เด็กเล็กฟันดีวิถี Self Care โดยมี นวพร ลัคนทินพร เป็นผู้ช่วยทำกิจกรรมให้เด็กๆ ขึ้นมาบนเวที และ ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวิธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มศว.ประสานมิตร แนะนำหนูหนู สื่อและเครื่องมือช่วยการแปรงฟันเด็กเล็ก ทั้งนี้ ด.ญ.ลัลณ์ลลิน แก้วสุทธา เป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์สั้นนำมาเสนอบนเวที

Shares:
QR Code :
QR Code