เครือข่ายต้านเหล้า หนุนห้ามดื่มขณะขับขี่จักรยานยนต์

เครือข่ายต้านเหล้า เตรียมพบ “พล.อ.ยุทธศักดิ์” หารือออกมาตรการห้ามดื่มเหล้าบนรถ เพราะเป็นพาหนะที่คนเสียชีวิตมากที่สุด

เครือข่ายต้านเหล้า หนุนห้ามดื่มขณะขับขี่จักรยานยนต์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. เครือข่ายต้านน้ำเมา 77 จังหวัด กว่า 150 คน เตรียมเข้าพบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อสนับสนุนมาตรการห้ามดื่มเหล้าบนรถ ให้คลอบคลุมถึงรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่คนเสียชีวิตมากที่สุด และคัดค้านกรณีข่าวบริษัทเหล้าขอเข้าร่วมประชุมกรรมการนโยบายฯ ก่อนมีการประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย 3 ฉบับห้ามขายห้ามดื่มเหล้าในโรงงาน และรัฐวิสาหกิจ และห้ามดื่มบนรถ

ที่มา: สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Shares:
QR Code :
QR Code