เครือข่ายต้านน้ำเมาบุก’สธ.’

ทวงถามมาตรการช่วยเหลือ

 

เครือข่ายต้านน้ำเมาบุก’สธ.’

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนหญิงประมาณ 40 คน นำโดยนายจะเด็จ เชาวน์วิลัย ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนางพรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เร่งออกมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 แต่มี นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ.นายธนกร วังคงบุญชนะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี สธ. และ นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้รับมอบจดหมายดังกล่าวแทน

 

          นายจะเด็จ กล่าวว่า ต้องการเรียกร้องให้ สธ.และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เร่งดำเนินการใน 4 ข้อ ได้แก่  1.เร่งกำหนดมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นรูปธรรมโดยด่วน 2.เร่งสร้างกลไกลสนับสนุนการรวมตัวเป็นเครือข่ายของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนกลุ่มดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 3.แลกเปลี่ยนข้อมูลจากการทำงานของเครือข่ายกับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเชื่อว่ามีคลังความรู้ที่มากพอ และพร้อมจะให้ความร่วมมือ  และ 4.เครือข่ายยินดีให้สนับสนุน สธ.ให้ดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2550 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 26,000 รายต่อปี ขณะที่มีคนอีกนับล้านที่บาดเจ็บ

 

          นพ.สมาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการร่างระเบียบจัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเบื้องต้นบอร์ด สปสช. เห็นชอบในหลักการแล้ว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

 

 

 

 

update : 14-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code