เครือข่ายจิตอาสา มีอะไรบ้าง

/data/content/19728/cms/fjlmortz5789.jpg

          เครือข่ายจิตอาสา เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานภาคสังคมที่เห็นความสำคัญของงานอาสาสมัคร และต้องการสืบสานกระแสพลังน้ำใจที่มีอาสาสมัครจำนวนมาก เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยสึนามิในช่วงต้นปี 2548 เครือข่ายมุ่งประสานความร่วมมือ และเสริมพลังการทำงานขององค์กรที่ทำงานด้านอาสาสมัคร และการให้เกี่ยวกับจิตอาสา

          เนื่องจากเหตุการณ์ประสบภัยคลื่นสึนามิที่ได้ก่อให้เกิดการร่วมมือ กันระหว่างองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งทำได้เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการเป็นอาสาสมัครซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อผู้กระทำ และผู้อื่นโดยเน้นที่คุณค่าของความสามัคคีการมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขในสังคม

          ทางองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านงานอาสาสมัคร และมีความ เห็นร่วมกันที่จะมีการจัดการอาสาสมัครให้มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรอง รับกับรูปแบบงานอาสาที่หลากหลายนับตั้งแต่แบบพึ่งพาตนเองในชุมชน จนไปถึงการช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอทั่วโลก จึงได้มีการร่วมมือกันเป็น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อให้กระแสอาสาสมัครในสังคมไทยนั้น เป็นไปอย่าง มั่นคงและยั่งยืน

กลุ่มสมาชิกในเครือข่ายมี ดังนี้

– ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

– มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)

– มูลนิธิกระจกเงา

– กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why)

– Budpage.com

– กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศไทย)

– มูลนิธิสุขภาพไทย

– องค์การแอคชั่นเอด

– มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

– United Nations Volunteers (UNV)

– มูลนิธิกองทุนไทย (โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม และโครงการเยาวชนอาสา)

– บางกอกฟอรั่ม

– องค์กรอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม

– เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (เครือข่ายพุทธิกา)

– สถาบันรามจิตติ

– มูลนิธิกลุ่มมะขามป้อม

– มูลนิธิบูรณะพัฒนาชนบทแห่งประเทศไทย

– กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมไทย

– โครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ

– เครือข่ายอาสารักษ์ธรรมชาติ (V4N Network)

– แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)

– สำนักงานอาสากาชาด

– เครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์

– ชมรมหัวใจสาธารณะ (C4pC)

– พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง โครงการฟื้นฟูประเทศไทย

– OFC Club โครงการทำดีถวายพ่อหลวง

– ธนาคารจิตอาสา

เพื่อสังคมที่น่าอยู่ หากผู้ใดอยากทำงานจิตอาสา สามารถเข้าร่วมตามกลุ่มเครือข่ายที่สนใจได้เลยค่ะ

 

 

          ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ