เครือข่ายงดเหล้า ร้องผู้ว่าฯ แพร่ คุมเข้มวันเด็กปลอดเหล้า

 


ภาพจากแฟ้ม

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เรียกร้องการจัดงานฤดูหนาวและงานวันเด็กปลอดเหล้า รวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

เมื่อวันที่ 8 มกราคมผ่านมา เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ และเครือข่ายเยาวชน ได้เข้าพบคาราวะแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งใหม่ และถือโอกาสมอบกระเช้าปีใหม่แก่ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดย นายเชิดพงษ์ แก้วเอ้ย ผู้ประสานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือ เรียกร้องการจัดงานฤดูหนาวและงานวันเด็กปลอดเหล้ารวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฎิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ด้านนายธงชัย ยงยืน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนได้ส่งหนังสือเปิดผนึกถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการตรวจสอบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานฤดูหนาวและงานวันเด็กประจำปี 2556 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ในงานยังพบเห็นความไม่เหมาะสมจำนวนมาก เช่น เปิดให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ลานเบียร์, การแสดงโคโยตี้ ซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กที่สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มปัญหาและความเสี่ยงของการเที่ยวงาน ความไม่ปลอดภัย การทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุเป็นต้น เครือข่ายฯ ขอให้ท่านผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก รวมถึงการจัดงานที่เหมาะสม โดยมีข้อเรียกร้องสำคัญดังนี้

1.ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

2.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การห้ามดื่ม-ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ, การโฆษณาที่ผิดกฎหมาย, การจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551, การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต ตาม พรบ.สุรา พ.ศ.2493 เพื่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และลดผลกระทบความสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายธงชัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเครือข่ายฯ คาดหวังว่า ท่านผู้ว่าฯ และหน่วยงานร่วมจัด จะเห็นความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน คำนึงถึงความเหมาะสม เน้นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแสดงออก รวมถึงการปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากภัยน้ำเมา ทั้งนี้เครือข่ายฯ พร้อมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังการกระทำผิด พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้จริงและเกิดผลเชิงรูปธรรมและจะรายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

 

Shares:
QR Code :
QR Code