เครือข่ายงดเหล้าวอนทุกจังหวัดลอยกระทงปลอดเหล้า

เครือข่ายงดเหล้าวอนทุกจังหวัดจัดงานลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ ติงผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสมอมเมาเยาวชน

เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดีเภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า แม้สถานการณ์ตอนนี้จะอยู่ในช่วงวิกฤติน้ำท่วม แต่ก็ยังมีหลายพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ตามต่างจังหวัด ดังนั้น การมีพื้นที่ลอยกระทงที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะเป็นทางเลือกในการสืบสานประเพณีแล้ว ยังไม่ควรซ้ำเติมวิกฤติน้ำท่วมด้วยปัญหาจากอบายมุข เนื่องจากบทเรียนของเทศกาลลอยกระทงในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเป็นจำนวนมาก ทั้งอุบัติเหตุ อาชญากรรม การลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ ทะเลาะวิวาท

นอกจากนี้ยังพบว่า งานลอยกระทงในหลายพื้นที่อาจไม่มีการเข้มงวด หรือมีนโยบายในการควบคุมเหล้า-เบียร์เท่าที่ควร ทั้งๆ ที่งานจัดในสถานที่ราชการหรือสถานศึกษา จนทำให้เกิดปัญหาตามมา

“ในเทศกาลลอยกระทงนี้ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานควรจัดงานลอยกระทงที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเข้มงวดการจำหน่าย รวมถึงการดื่มเหล้าในพื้นที่ที่กฎหมายควบคุม อีกทั้งสถานบันเทิง ผับ บาร์ ไม่ควรใช้ช่วงเทศกาลนี้จงใจละเมิดกฎหมายปล่อยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปใช้บริการดื่มเหล้าและมั่วสุม ทั้งที่อายุยังไม่ถึง จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ต้อนรับช่วงลอยกระทง นอกจากนี้ ขอความร่วมมือไปยังร้านค้าไม่ควรจำหน่ายประทัดยักษ์และดอกไม้เพลิง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน ไม่ปล่อยให้เล่นประทัดยักษ์” ภก.สงกรานต์กล่าว

เครือข่ายงดเหล้าวอนทุกจังหวัดลอยกระทงปลอดเหล้า

ผู้อำนวยการ สคล.กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ให้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่ดีงาม ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีวิกฤติอุทกภัย ด้วยความเชื่อของคนไทยว่า การลอยกระทงเป็นการคารวะ ขออภัยต่อพระแม่คงคา จึงควรทำด้วยสติที่เต็มเปี่ยม ซึ่งทุกภาคส่วนได้เกิดการตื่นตัว พร้อมใจกันประกาศเป็นนโยบายในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ลอยกระทงปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

จนขณะนี้มีมากถึง 20 พื้นที่ในจังหวัดต่างๆ โดยแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ วันที่ 8-15 พ.ย. จังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมจัดกิจกรรม “จุดประทีปผ่อโคมลอย ย้อนวัฒนธรรม ป๋าเวณียี่เป็งเจียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” วันที่ 10 พ.ย. ทางจังหวัดน่าน จะมีจัดกิจกรรม “ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด” วันที่ 9-11 พ.ย. งานลอยกระทงสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ของจังหวัดพะเยา” วันที่ 8-11 พ.ย. จังหวัดเลย “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทงภูเรือ ปลอดแอลกอฮอล์” และวันที่ 9-11 พ.ย. จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม “ลอยพระประทีปและประเพณีลอยกระทง” (ปลอดเหล้า-บุหรี่)

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้าตามวันดังกล่าวได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code