เครือข่ายงดเหล้าบุรีรัมย์จัดเสวนางานบุญปลอดเหล้า

 

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดเวทีเสวนา สมัชชาสุขภาพ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม สร้างวัฒนธรรมใหม่จัดงานบุญปลอดเหล้า 

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ และสคล.ภาคอีสานตอนล่าง ร่วมกับโรงพยาบาลสตึก และเครือข่ายอสม.  เด็กเยาวชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สสอ.สตึก สภ.สตึก สรรพสามิต พื้นที่สตึกโรงเรียนสตึก เทศบาลตำบลสตึก  จัดเวทีเสวนา สมัชชาสุขภาพ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม สร้างวัฒนธรรมใหม่จัดงานบุญปลอดเหล้าขึ้น ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสตึก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในพื้นที่อำเภอสตึก  พื้นที่ไหนทำได้ดีพื้นที่ไหนกำลังดำเนินการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการจัดงานแข่งเรือปลอด อ.สตึกที่ผ่านมาด้วย 

ซึ่งเป็นการจัดงานแบบไม่ปลอดเหล้าแต่ภาพรวมของการจัดงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  เพราะผู้ประกอบการและนักดื่มเริ่มรับรู้ข้อกฎหมายมากขึ้นไม่กล้าทำแบบประเจิดประเจ้อเหมือนก่อนมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง  อีกทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้มงวดมากในเรื่องนี้ทำให้ปัญหาต่างๆลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้การจัดงานจะไม่ปลอดเหล้าและไม่มีการรณรงค์เหมือนปี54 ก็ตาม 

สุดท้ายในเวที อ.ศุภกิจ หงษ์โสภา ผู้ดำเนินรายการ ได้สอบถามความคิดเห็นในที่ประชุมว่า เห็นด้วยหรือไม่ ที่จะให้อำเภอสตึกจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า เกือบ 100% เห็นด้วยกับการจัดงานแข่งเรือปลอดเหล้า  เพราะชื่อว่าสามารถลดปัญหาต่างๆได้จริง และที่ประชุมจะร่วมกันผลักดันในการจัดงานในพื้นที่ของตนเองแต่ละตำบลให้มีการประชาคมและจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าด้วย

 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง  โดย ธงชัย พูดเพราะ

Shares:
QR Code :
QR Code