เครียดมาก ระวังโรคหัวใจ-เบาหวาน

ที่มา : หนังสือคู่มือดูแลสุขภาพหัวใจ นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


โดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เครียดมาก ระวังโรคหัวใจ-เบาหวาน thaihealth


แฟ้มภาพ


                ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและเบาหวาน พบว่าความเครียดจะทำให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจและหลอดเลือด อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขในในเลือดผิดปกติ อ้วนลงพุง ดันนั้นการจัดการกับความเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและเบาหวานได้


                การฝึกหายใจเพื่อคลายเครียด


                การฝึกหายใจเป็นหนึ่งวิธีในการจัดการกับความเครียด มีขึ้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้


                นั่งในท่าที่สบาย หลับตา ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมกับนับเลข 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ 1..2..3..4.. ให้รู้สึกว่าท้องพองออก จากนั้นกลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่ นับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้าค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 ย่างช้าๆ 1..2..3..4..5..6..7..8.. พยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมด ให้สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลงทำซ้ำอีก โดยหายใจเข้าช้า ๆ กลั้นไว้ แล้วหายใจออก ให้ช่วงเวลาที่หายใจออกให้นานกว่าช่วงเวลาหายใจเข้า


                หากปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความเครียด ลดความดันโลหิต ลดความหิว ทำให้นอนหลับ และช่วยให้จิตใจแจ่มใส


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code