เข้าหน้าฝนห่วง "ไข้เลือดออก"

ที่มา : ข่าวสด


หมอชี้เข้าหน้าฝนห่วง


แฟ้มภาพ


ห่วงไข้เลือดออกระบาดในช่วงหน้าฝน ย้ำประชาชนช่วยกันป้องกัน ลด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 


นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้ฤดูฝนมี 2 โรคที่จะมา คือ ไข้เลือดออก อาจสับสนได้ว่าคนมีไข้เป็นโรคอะไร ถ้าไข้เลือดออกจะมีไข้เป็นหลักเป็นไข้สูง โควิดจะมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ ไข้เลือดออกไม่ค่อยมี ตอนนี้ต้องป้องกันไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ฉะนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันป้องกันไข้เลือดออก ลด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันยุงกัด ช่วยให้มีจำนวนผู้ป่วยต่ำที่สุด และโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้กลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนฟรีเพื่อลดความสับสนใน กลุ่มอาการ


นพ.ธนรักษ์กล่าวด้วยว่า และขอย้ำว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไม่ได้ป้องกันโควิด ส่วนข้อกังวลถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิดง่ายขึ้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เพื่อช่วยป้องกันโรค และลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้

Shares:
QR Code :
QR Code