เข้าครัวด้วยกัน จูเนียร์

featured

ภาพกิจกรรมเข้าครัวด้วยกัน จูเนียร์ ณ ลานสาระ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น้องๆ อายุ 8-12 ปี ได้มาร่วมกันทำเมนูข้าวผัด 5 สี และลูกชุบ โดยครูผู้สอน : แม่ขันคำ ผู้พิการทางการมองเห็นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหาร ในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ