เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในตลาด thaihealth


แฟ้มภาพ


อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง กำชับให้เจ้าของตลาดปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จับจ่ายสินค้าภายในตลาด


นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดลุงชม ตลาดนัดคลองมวน และตลาดสุขสันต์ เพื่อเข้มงวดมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ซึ่งส่วนใหญ่ได้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรค แต่ผู้ใช้บริการตลาดบางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ได้กำชับให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน


นายอำเภอรัษฎา กล่าวว่า อำเภอรัษฎา ได้ลงพื้นที่ติดตาม กำชับให้เจ้าของตลาดปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยต้องกำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาด มีการวัดอุณหภูมิ จัดให้มีจุดล้างมือและบริการเจลแอลกอฮอล์ ส่วนผู้จำหน่ายอาหารและผู้ซื้อ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและแผง 1-2 เมตร อาหารปรุงสำเร็จ ต้องมีการปกปิดและใช้อุปกรณ์การหยิบจับอาหาร รวมทั้งทำความสะอาดแผง ร้านค้า อุปกรณ์ของใช้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จับจ่ายสินค้าภายในตลาด


สำหรับในส่วนผู้ซื้อและผู้บริโภคนั้น ควรวางแผนการซื้อ และมาตลาดอาทิตย์ละ 1-2 วัน เพื่อใช้เวลาในตลาดให้น้อยที่สุด ไม่ควรพาเด็กและผู้สูงอายุมาตลาดเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย เมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที

Shares:
QR Code :
QR Code