เขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 thaihealth


กรมชลประทานเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฝนทิ้งช่วง หลังพบเขื่อน 18 แห่งปริมาณน้ำเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30


นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำจากฝนตกน้อยกว่าค่าปกติว่า กรมชลประทานได้มีการเตรียมการและวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหน้าแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้น้ำมาก โดยให้พื้นที่ลุ่มทำการปลูกข้าวก่อน เช่น พื้นที่อำเภอบางระกำ รวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทั้ง 12 ลุ่ม ซึ่งปัจจุบันนาบางแปลงในพื้นที่ดังกล่าวเริ่มเก็บเกี่ยวแล้ว ส่วนในพื้นที่ดอนขณะนี้เริ่มทยอยเพาะปลูกประมาณร้อยละ 70 ส่วนพื้นที่ที่เหลือได้ขอความร่วมมือให้ชะลอการเพาะปลูกออกไปก่อนจนกว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอในการเพาะปลูก พร้อมกำชับให้โครงการชลประทานพื้นที่ทั่วประเทศตระหนักถึงการบริหารจัดการน้ำ ควบคู่กับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนและเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ถึงสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด


สำหรับสถานการณ์น้ำในเชื่อนทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ในขณะนี้รวมแล้ว 18 แห่ง เช่น  เขื่อนอุบลรัตน์ กรมชลทานจำเป็นต้องสงวนน้ำ โดยทำการระบายน้ำประมาณ 500,000 ลูกบาศเมตรต่อวัน เพื่อการอุปโภคบริโภคและระบบนิเวศ ขณะที่เขื่อนหนองหวาย จะมีการกักเก็บน้ำเพื่อกระจายพื้นที่การใช้น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ร้อยละ 35 และที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 5-6


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมชลประทานได้เข้าไปใด้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง ที่อยู่ปลายคลองมะขามเฒ่าอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการเพิ่มระดับน้ำเข้าไปในคลอง จัดรอบเวรการใช้น้ำตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ให้เกษตรกรได้รับน้ำไปแล้ว


นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมจากเขื่อนลำปาวตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมเป็นต้นมา จากวันละ 500,000 ลูกบาศเมตร เป็นวันละ 800,000 ลูกบาศเมตร ปัจจุบันสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น รวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนลำปลายมาศ และเขื่อนลำจังหัง เพื่อสนับสนุนน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำจระเข้มาก


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ