เขียนใจให้เป็นเพลง

featured

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรม เขียนใจให้เป็นเพลงขึ้น ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เพื่อให้เยาวชน ที่มีใจรักในเสียงเพลง ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับ ในการแต่งเพลง หรืออาจจะขยับมาเป็นนักแต่งเพลงในอนาคตก็ได้ โดยมีวิทยกร ช่วยแนะนำ วิธีการสร้างทำนองเบื้องต้น ไปจนถึงเขียนคำร้อง อย่างใกล้ชิดภายในห้องผู้ร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจกันอย่างคั่บคัง และเมื่อทำ Workshop เสร็จแล้วก็จะมีการบันทึกเสียงเพื่อให้มีเพลงเป็นที่ระลึกของแต่ละกลุ่มนำกลับไปฟังที่บ้านได้อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ