เขียนกำแพงเป็นแรงสร้างสรรค์

          มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการเขียนกำแพงเป็นแรงสร้างสรรค์” รณรงค์ ลด ละ เลิกสิ่งมึนเมา ยาเสพติดและบุหรี่ในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2557 ณ บริเวณกำแพงสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขารามคำแหง (ถนนรามคำแหง ซอย2)  เขตสวนหลวง  กทม.


/data/content/25681/cms/e_abcfijloqt49.jpg


        งาน “เขียนกำแพงเป็นแรงสร้างสรรค์” จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 กันยายน 2557 โดย ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคกลางและคณะอาจารย์ศิลปะจาก 6 โรงเรียนที่เข้าร่วม  กิจกรรมนี้หวังทำให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงพิษภัยสิ่งมึนเมา ยาเสพติดและบุหรี่  รวมทั้งเพื่อเผยแพร่งานของมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยและองค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมคือ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จำกัด  (มหาชน)  สำนักงานเขตสวนหลวงและโรงเรียนในเขตต่างๆ ของ กทม. และผสานความร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านสิ่งมึนเมา ยาเสพติดและบุหรี่ต่อไป  


        สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2517-1309  Email: [email protected]  หรือ http://www.muslim4health.or.th/2014


 


       ที่มา:  มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 

Shares:
QR Code :
QR Code