เขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24

featured

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน-วิ่งประเพณีเขาชะโงก ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24” ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การผนึกกำลังร่วมกันของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จ.นครนายก โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 32 กม. ซุปเปอร์มินิมาราธอน 16 กม. และมินิมาราธอน 10 กม.

Shares:
QR Code :
QR Code