เขตบางเขน ขอความร่วมมือ งดเผาหญ้าแห้งริมทาง

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


เขตบางเขน ขอความร่วมมือ งดเผาหญ้าแห้งริมทาง  thaihealth


แฟ้มภาพ


บางเขนเตือนอย่าเผาหญ้าแห้งริมทาง หวั่นอุบัติเหตุ/โรคทางเดินหายใจ


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีมักจะพบปัญหาการเผาขยะและหญ้าแห้งข้างทาง ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้ง อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและยากต่อการควบคุม ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เขตบางเขน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ งดการเผาหญ้าแห้งหรือขยะข้างทางในช่วงฤดูหนาวนี้ เนื่องจากจะทำให้เกิดกลุ่มควันปกคลุมก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดี นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และอาจก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม


รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาหญ้าแห้ง หรือเผาขยะข้างทาง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และหากพบเห็นหรือประสบเหตุอัคคีภัย สามารถโทร.แจ้ง 02-5213378 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ตามนโยบายของผู้ว่าฯกทม.


นอกจากนี้เขตยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขึ้น เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ น้ำ เสียง และมลภาวะด้านอื่นๆ จากสถานประกอบการ และเป็นการตรวจสอบทางด้านสาธารณสุขของสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2544 และสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลภาวะต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการด้วย ซึ่งเขตจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแนะนำด้านสุขลักษณะต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code