‘เกาะแห่งการอ่าน’ พื้นที่สร้างสุขด้วยการอ่าน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


'เกาะแห่งการอ่าน' พื้นที่สร้างสุขด้วยการอ่าน thaihealth


เกาะแห่งการอ่านเปิดพื้นที่สร้างสรรค์มิติแห่งการเรียนรู้ผ่านแกนนำเยาวชนสร้างสุขด้วยการอ่าน


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มละครมาหยา โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมการอ่านเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ


นายปริวัตร กิจนิตย์ชีว์ ประธานเกาะแห่งการอ่าน ได้พูดถึงที่มาของกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นการเปิดพื้นที่พร้อมสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะศรีบอยา เกาะปู เกาะจำ เกาะฮั่ง บ้านติ่งไหร บ้านคลองเตาะ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในพื้นที่ที่กระจายทำให้การเข้าถึงโอกาสการเข้าถึงหนังสือและมิติของการอ่านค่อนข้างเข้าถึงได้ยากจึงอยากให้เกิดการเข้าถึงการอ่านเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการอ่านผ่านการเล่นการอ่านไปพร้อมกับการเรียนรู้ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสร้างแกนนำหัวกะทิและจัดกิจกรรมกับน้อง ๆ ในระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเกาะ กิจกรรมครั้งนี้จึงถือเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็ก ๆ ได้มาเจอกับพื้นที่สร้างสรรค์การอ่านโดยมีพี่ ๆ จิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมด้วยหนังสือเป็นของขวัญในวันเด็กเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผ่านการอ่าน ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของเด็ก ๆ บนเวทีแล้วยังมีพื้นที่การอ่านพื้นที่เล่นด้วยหนังสือนิทานและเกมการอ่านพร้อมกิจกรรมรณรงค์ปกป้องนักสูบหน้าใหม่ GenZ GenStrong โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อีกด้วย


'เกาะแห่งการอ่าน' พื้นที่สร้างสุขด้วยการอ่าน thaihealth


นายวีรชัย คงบันทึก แกนนำเยาวชน ได้พูดถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า ตนเองซึ่งเป็นอาสาสมัครส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านและยังได้รับคัดเลือกเป็นฑูตแห่งการอ่าน ได้อาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ในเกาะศรีบอยาซึ่งรู้สึกประทับใจในพื้นที่มาก เห็นการมีส่วนร่วม เห็นถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่และหน่วยงานและองค์กรทั้งในชุมชนและในจังหวัดครั้งนี้น้อง ๆ ได้รับโอกาสจากการเข้าถึงหนังสือดีน้อง ๆ มีความตื่นเต้นกับการได้รับหนังสือเป็นของขวัญซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่สำคัญกับการเข้าถึงหนังสือดี นอกเหนือจากของรางวัลแล้วหนังสือดีเป็นของขวัญถือว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าได้ทั้งความรู้ความรักและความสุขในกิจกรรมครั้งนี้


การสร้างวัฒนธรรมการอ่านผ่านหนังสือเป็นของขวัญจึงเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญของเด็กและเยาวชนวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา ถือเป็นการสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านแก่เด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่เป็นโอกาสทองสู่พัฒนาการที่ดีด้วยหนังสือ เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่เกาะแห่งการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code