เกษียณสู้ต่อ

เกษียณ….อย่างไรให้มีความสุข?
ชวน “มนุษย์เงินเดือน” และ “สถานประกอบการ” รู้จักโครงการ “เกษียณสู้ต่อ”
เตรียมความพร้อม สร้างเป้าหมายคนวัยทำงาน รับมือเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคต เพื่อสุขภาวะที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code