เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจาก เว็บไซต์ learn.younghappy.com


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th สสส. และแฟ้มภาพ


เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า thaihealth


คนวัยหนุ่มสาว เคยลองนั่งนึกเล่นๆ บ้างไหมว่า เวลานี้ ที่เรามาทำงาน  คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่บ้าน เขาทำอะไรกันอยู่ คำตอบที่ได้ คงจะเป็น ทำงานบ้าน นอนพักผ่อน ดูทีวี ฟังวิทยุ และอีกหนึ่งคำตอบที่คิดว่าทุกบ้านเป็นเหมือนกัน นั่นคือ เล่นโทรศัพท์มือถือ


ไลน์ ยูทูป เฟซบุ๊ก หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ นับเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน  แต่จะดีกว่าไหม หากการเปิดเข้าโลกออนไลน์แต่ละครั้ง ผู้สูงอายุจะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ แถมยังมีสุขภาวะที่ดีอีกด้วย


จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ (E-learning) ชื่อว่า “เกษียณคลาส” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ เครือข่าย Young Happy ตั้งเป้าสร้างเสริมสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยุคดิจิทัล เรียนรู้ระบบออนไลน์เว็บไซต์ learn.younghappy.com 24 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพด้านโซเชียลมีเดีย  รับมือ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” ในอนาคต


“เกษียณคลาส” หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิดที่ว่า บทเรียนวัยเกษียณ ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้แฮปปี้ โดยเน้นสนุก เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง รวมทั้งสิ้นกว่า 15 บทเรียน


เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในวัยประชากรที่สำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากเด็กปฐมวัยแล้วก็มีวัยผู้สูงอายุ ซึงเป็นวัยที่ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไปตั้งแต่ปี 2548 และในปีหน้า 20% ของประชากร จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และอนาคตก็จะขึ้นไปอีกในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุต้องการการดูแลในเรื่องของสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สสส.ก็ทำงานในด้านต่างๆ อยู่ แต่ทั้งหมดแกนงานสำคัญ คือ การให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วก็ยังคงสร้างความสุขของตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง


“สสส.พัฒนามาตั้งแต่เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาหลักสูตรผู้สูงอายุที่สนับสนุนเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ตอนนี้เราคิดว่ามันต้องต่อยอดไปยิ่งกว่านั้น ไปสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งจำเป็นขึ้นเรื่อยๆ และในภาวะโควิด-19 ยิ่งจำเป็นมากขึ้น  เกษียณคลาสจึงเข้ามาต่อยอดตรงนี้ เป็นคู่มือ เป็นคลาส ที่จะทำให้ผู้สูงอายุทั้งหลาย เข้าถึงโลกออนไลน์ และไปเรียนรู้สาระสำคัญๆ  ซึ่งเราจัดวิทยากร จัดผู้ที่เป็นครูของบ้านเมืองที่พร้อมจะป้อนข้อมูลให้ และคิดว่าจะขยายการรับรู้คลาสนี้เข้าสู่ช่องทางต่างๆ “  ดร.สุปรีดา กล่าว


เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า thaihealth


นายธนากร พรหมยศ ผู้ร่วมก่อตั้ง Young Happy  เล่าว่า  ต้องขอบคุณ สสส. ที่เห็นความสำคัญและให้โอกาส young happy ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่อยากจะเข้ามาเติมเต็มสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง  เชื่อว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันบวกกับองค์ความรู้ ที่ได้รวบรวมคุณครู ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย ก็จะนำพาผู้สูงวัยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจ


“เราเชื่อว่าหลักสูตรเกษียณคลาส จะเป็นการปฐมนิเทศชั้นดี ให้ผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ  บวกกับใช้ดิจิทัลในการเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดในการที่จะเป็นพลังให้กับสังคมได้ในอนาคต  ซึ่งเป็นบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และเราสร้างระบบขึ้นมาให้ใช้งานง่าย บวกกับมีแบบทดสอบ เรียนจบหลักสูตร ได้ใบประกาศนียบัตรด้วย สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตกับหลักสูตรอื่นๆ ได้ “ นายธนากร  กล่าว


เกษียณคลาส ห้องเรียนออนไลน์สำหรับวัยเก๋า thaihealth


ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ควรรู้ และสิ่งที่อยากรู้ ดังนี้


1.ต้องรู้ บทเรียนที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องรู้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ


2.ควรรู้ เป็นบทเรียนที่ผู้สูงอายุควรรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข


3.อยากรู้ บทเรียนที่ผู้สูงอายุเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และความถนัดเฉพาะตัว เสริมสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าในชีวิต


สำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 26.9  ของประชากรทั้งประเทศ  นับว่าเกษียณคลาส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่ตั้งใจจะให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ดีและมีความสุข ทั้งยังต่อยอดให้ทุกคนเข้าไปสู่โลกของการเรียนรู้ใหม่ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ  ที่เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก “ยังแฮปปี้ YoungHappy” หรือลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ learn.younghappy.com

Shares:
QR Code :
QR Code