“ฮู” คาดปี 65 คนเสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจเพิ่มกว่า 30% ทั่วโลก

แนะหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ด ออกกำลังกาย งดเหล้าบุหรี่

“ฮู” คาดปี 65 คนเสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจเพิ่มกว่า 30% ทั่วโลก 

          องค์การอนามัยโลก (who) รายงานอัตราการเสียชีวิตของประชากรโลกจำนวน 58 ล้านคน มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคไร้เชื้อเรื้อรังถึง 35 ล้านคน หรือ ร้อยละ 60 ในจำนวนนั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึง 17.5 ล้านคน หรือ ร้อยละ 29 ของอัตราการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี

 

          จากการคาดการณ์ ภายในปี พ.ศ.2565 ทั่วโลก จะมีประชากรเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งจะเกิดขึ้นกับประชากรในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาประมาณ 19 ล้านคน หรือ ร้อยละ 80 ถ้าหากประชากรยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ ปัญหาดังกล่าวก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ

 

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดจากแนวโน้มดังกล่าว จึงเร่งรณรงค์ให้ประชาชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น มุ่งเน้นการแก้ไขพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสมโดยใช้หลักสุขบัญญัติ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ไขปัญหา อาทิเช่น รักษาความสะอาดทั้งร่างกายและของใช้ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ทานผักและผลไม้ให้เพิ่มขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเว้นเหล้า, บุหรี่ และสิ่งเสพติดทุกชนิด ตลอดจนการดำเนินชีวิตให้มีความสุขไม่เคร่งเครียดจนเกินไป เท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update: 23-06-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code