“ฮู” ขอไทยช่วยผลักดันมาตรการควบคุมเหล้า

ชี้! พบตัวเลขดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

“ฮู” ขอไทยช่วยผลักดันมาตรการควบคุมเหล้า 

          ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกขอความร่วมมือไทย ช่วยผลักดันมาตรการควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งขณะนี้ประชากรโลกดื่มเหล้า 2,000 ล้านคน กว่า 76 ล้านคน มีปัญหาทางจิตจากฤทธิ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยกไทยเป็นตัวอย่างของนานาประเทศในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งทีมแพทย์ พร้อมเงิน ยา และเวชภัณฑ์ไปช่วยกู้วิกฤติภัยจากนาร์กิสในพม่า

 

          นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังนำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข น.พ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมป้องกันโรคและคณะ เข้าพบ พ.ญ.การ์เร็ต ชาน (dr.margaret chan) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เพื่อหารือความร่วมมือการพัฒนาการสาธารณสุข ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 61 ว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ชื่นชมประเทศไทยที่มีระบบการสาธารณสุขมูลฐานที่ดี มีตัวแทนภาคประชาชนอาสาเข้ามาร่วมแก้ไขและพัฒนาการสาธารณสุขร่วมกับภาครัฐ ทำให้การสาธารณสุขเข้มแข็ง นับเป็นประเทศตัวอย่างของโลก

 

          นายชวรัตน์กล่าวต่อว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้แสดงความชื่นชมประเทศไทย ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือประเทศพม่าที่ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กิส ทั้งด้านการแพทย์ เงิน ยา และเวชภัณฑ์ เป็นตัวอย่างของการช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้กับนานาประเทศที่อาจประสบเหตุการณ์เหล่านี้ในอนาคต พร้อมทั้งขอความร่วมมือไทยร่วมผลักดันวาระโลก 2 เรื่อง ได้แก่ มาตรการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ระดับโลก

 

เนื่องจากขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า มีประชาชนทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 2,000 ล้านคน และเป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ จำนวน 76 ล้านกว่าคน นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 26 เป็นสาเหตุโรคตับแข็ง ร้อยละ 11 ในฐานะที่องค์การอนามัยโลกเป็นองค์การทางสุขภาพ จะต้องให้ความรู้ประชาชนในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม

 

ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ และเรื่องที่ 2 คือ การขอให้ไทยเป็นแกนนำจัดตั้งคณะทำงานภาครัฐระดับนานาชาติด้านการสาธารณสุข ซึ่งไทยได้ตั้ง น.พ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เป็นผู้ดำเนินการประสานงานฝ่ายไทย

 

          ทางด้าน น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องการออกกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดจำนวนผู้ดื่มโดยเฉพาะเยาวชน ผลการสำรวจในปี 2547 พบว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่น ดื่มมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

 

ประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 16.2 ล้านคน เฉลี่ยดื่มคนละ 58 ลิตรต่อปี จากการศึกษาผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตลอดปี 2548 มีผู้บาดเจ็บเพราะเมาสุราเข้ารักษาตัวทั้งหมด 45,911 ราย ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 8,233 ราย หรือประมาณร้อยละ 20 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด เสียชีวิตจากสาเหตุเมาสุรา 1,921 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้บาดเจ็บสาหัส ซึ่งไทยพร้อมให้การผลักดันให้มีมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ระดับโลกเช่นเดียวกับบุหรี่

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

update : 27-05-51

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code