อ้วนแล้วไง มีปัญหาก็แค่ตัวฉัน…

ที่มา :  หนังสือชีวิตใหม่ไร้พุง : How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3อ. จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


อ้วนแล้วไง มีปัญหาก็แค่ตัวฉัน… thaihealth


แฟ้มภาพ


                ความคิดที่ไม่ใส่ใจเรื่องอ้วนนี่แหละ ที่เพิ่มจำนวนคนอ้วนให้มากขึ้น


                จากสถิติเกี่ยวกับความอ้วน ชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่จะมองข้ามไปได้ เพราะขณะนี้ประชากรโลกเกือบ 1 ใน 3 มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน คนอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบถึง 2,000 ล้านคน ส่วนประเทศไทยมีผู้ที่มีรูปร่างท้วมจนถึงระดับอ้วนมากกว่า 17 ล้านคน หรือเทียบอย่างง่ายๆ คือ คนไทย 1 ใน 3 “อ้วนลงพุง”


                สิ่งที่ตามมาหลังความอ้วน แน่นอนว่าตัวเองได้รับแบบเต็มๆ ทั้งรูปร่างที่ไม่สวยงาม ความคล่องตัวลดลง เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ และยิ่งไปกว่านั้น ความอ้วนยังส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม เพราะภาวะโรคที่ทยอยตามมา ได้ลดสมรรถนะของตัวเราจนอาจเสียโอกาสในการเรียนการทำงาน เกิดเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กระทบทั้งตัวเอง นายจ้าง บริษัท รวมถึงรัฐบาลที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากความอ้วน


                ความอ้วนจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของใครคนหนึ่ง แต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงครอบครัวและสังคมอีกด้วย ทีนี้รู้แล้วใช่ไหม ว่าอ้วนไม่ได้มีปัญหาแค่ตัวฉันแล้วนะ


 

Shares:
QR Code :
QR Code