“อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด-หอบหืด”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


“อ้วนลงพุง” เสี่ยง “หายใจติดขัด-หอบหืด” thaihealth


แฟ้มภาพ


                   บางทีการ “อ้วนลงพุง” นั้น อาจจะไม่ใช่เรื่องขำๆ กันเสียแล้ว เพราะทางกรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอก ได้เตือนผู้ที่มีภาวะไขมันส่วนเกินที่สะสมมากกว่าปกติ อาจทำให้มีระบบหายใจทำงานติดขัด และอาจจะก่อให้เกิดโรคหอบหืดตามมาได้

                  โดย      นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์     เปิดเผยว่า การรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายนั้นจะทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ส่งผลให้มีพุงยื่นออกมาอย่างชัดเจน เรียกว่า โรคอ้วนลงพุง

                    อันตรายจากการอ้วนลงพุงนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือดและหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง, โรคความดันโลหิตสูง, ไตวาย, มะเร็ง, ภาวะหัวใจล้มเหลว และไขมันส่วนเกิน ทั้งนี้ ถ้ามีไขมันในร่างกายเยอะเกินไปจะสามารถเข้าไปสะสมในปอดจนเบียดทางเดินหายใจ ทำให้หลอดลมตีบลงจนเกิดอาการเหนื่อยง่ายและหายใจลำบากมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหอบหืดได้


โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็น “อ้วนลงพุง” ได้ คือผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้ คือ

1.ภาวะอ้วนลงพุง

2.น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไป

3.ความดันโลหิตสูง 130/85 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป

4.มีไขมันดี ชนิด DHL ต่ำ โดยเพศชายน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และเพศหญิงน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

5.ไขมันไตรกลีเซอไรต์สูงกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

ถ้ามีร่างกายในลักษณะดังกล่าวจะต้องมีการรักษาและป้องกันโรคอ้วนลงพุง เพื่อห่างไกลโรคร้ายแทรกซ้อนที่จะตามมาอย่างทันท่วงที

วิธีลดความเสี่ยงอาการหายใจติดขัดหรือโรคหอบหืด

1. คุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน

2.ออกกำลังกายอย่างน้อย วันละ 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน

3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป

4.หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด มัน และกะทิ

5.ดื่มน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงน้ำหวาน และน้ำอัดลม


 

Shares:
QR Code :
QR Code