อ่านสร้างชาติ ปลุกจิตนาการเด็กและเยาวชน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และโครงการอ่านสร้างชาติ จัดจำหน่ายหนังสือเล่มละ 1 บาท และเปิดโอกาสให้โรงเรียนช็อปปิ้งหนังสือฟรีโรงเรียนละ 5,000 บาท ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 9

อ่านสร้างชาติ ปลุกจิตนาการเด็กและเยาวชน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และโครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา ร่วมจัดกิจกรรม “ชุมชนอ่านสร้างสุข” ส่งเสริมการอ่านในงาน เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 9 ( book festival for young people 2011) วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ โซนพลาซ่า ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสุดใจ พรหมเกิด นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า ปีนี้แผนงานฯได้นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์สำคัญๆ อาทิ โรงเรียนอ่านสร้างสุข ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนช็อปปิ้งหนังสือฟรีโรงเรียนละ 5,000 บาท กิจกรรมชั่วโมงอ่านสร้างสุข ที่จำหน่ายหนังสือเพียงเล่มละ 1 บาท วันละ 2,000 เล่ม กิจกรรมสมัครเข้าร่วมปล่อยหนังสือเล่มโปรดให้เดินทางกับ โครงการ book crossing ที่จะชักชวนให้ผู้คนได้แบ่งปันหนังสือดีๆ หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิต แก่ผู้อื่น ทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน องค์กรต่างๆ รวมถึงผู้สนใจได้ร่วมบริจาคกระดาษสำนักงาน เพื่อนำไปผลิตหนังสือนิทานแก่พื้นที่ขาดแคลน หรือร่วมบริจาคหนังสือกับ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา หนังสือดี 8,400 ชุด ด้วยหนังสือชุด “108 หนังสือดีเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ที่ทางแผนงานฯได้ดำเนินการคัดสรร

นอกจากนี้ ภายในบูทกิจกรรม ยังมีมุมหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมาย นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวเชิญชวนทิ้งท้ายว่า ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืมหยิบหนังสือมาร่วมแบ่งปัน กับกิจกรรม เรืออ่านสร้างสุข ที่เปิดรับบริจาคหนังสือ มอบน้ำใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ร่วมสร้างเสริมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยด้วยการ มอบความสุขทุกครั้งด้วยหนังสือค่ะ
 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code