อุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยาน ‘สร้างสุข’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ suphannews.blogspot.com


อุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยาน 'สร้างสุข'  thaihealth


วท.บ้านแพง เปิดมิติใหม่ อุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยานสร้างสุข ผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ


นายสมบรูณ์ ชนะหาร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเรื่อง" สุขนวัตกรรมสร้างสุข" อุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยาน ที่ ห้องประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง อ.บ้านแพง จ. นครพนม พร้อมชื่นชม แนวคิดการค้นคิดนวัตกรรมไฟเลี้ยวให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานได้ใช้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ขับขี่เองและผู้ที่สัญจรบนท้องถนน


ขณะที่ ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข ได้กล่าวว่า โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการบูรณาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ร่วมกับการใช้จักรยานของศูนย์รักล้อทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างสุขนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวก/ ความปลอดภัยและความสุข สำหรับผู้ใช้รถจักรยานอย่างมีประสิทธิภาพ


อุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยาน 'สร้างสุข'  thaihealth


ด้าน ดร.ประมวล  วิลาจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอุปกรณ์ไฟเลี้ยวรถจักรยาน เหมาะกับผู้ใช้รถจักรยานเป็นอย่างยิ่ง เพราะขณะที่ปั่นจักรยาน หากจะเลี้ยว ซ้ายขวาใช้เพียงสัญญาณมือ บางครั้งรถที่สัญจรไปมาจะมองไม่เห็นและผู้ปั่นจักรยานใช้มือ ทำสัญญาณ มืออีกข้างจับแฮนรถไม่ถนัด อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีแนวคิดที่จะทำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ จากที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทยและได้เปิดศูนย์รักล้อแห่งที่ 5 ของประเทศ โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการของ สสส. โดยวิทยาลัยฯส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับรวมถึงบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้ใช้จักรยานในกิจกรรมซ่อมสร้างและบำรุงรักษาจักรยานของพี่น้องประชาชนอำเภอบ้านแพงและอำเภอใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้มีความยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code