อุบลฯ จัดอบรมเยาวชนตาสับปะรด ตรวจจับเล่นน้ำสงกรานต์ผิดกฎหมาย

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและภาคีในเครือข่าย จ.อุบลราชธานี ใช้เยาวชนตรวจพฤติกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ผิดกฎหมาย ทั้งการกระทำอนาจาร ดื่มสุราในที่ห้าม ขายสุราให้เด็ก ตั้งบูทสนับสนุนการขาย และขายนอกเวลา รวมทั้งแจ้งการพบเห็นอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท เพื่อไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทในเทศกาลสงกรานต์ โดยปีที่ผ่านมาพบสถิติการฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ ลดลงถึงร้อยละ 30

อุบลฯ จัดอบรมเยาวชนตาสับปะรด ตรวจจับเล่นน้ำสงกรานต์ผิดกฎหมาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.อุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มเยาวชนจากสภาเด็ก อบรมให้ความรู้กับเยาวชนที่มาเป็นอาสาสมัครตรวจสอบพฤติกรรมการทำผิดกฎหมาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 พร้อมรณรงค์สร้างกิจกรรมการเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี

นายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและกลุ่มภาคีในเครือข่าย จะร่วมมือกันให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมทั้งเก่าและใหม่ ขอพื้นที่จากชุมชนแต่ละอำเภอ ใช้เป็นที่จัดเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างกลุ่มเยาวชนและประชาชน พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือจากร้านจำหน่ายสุรา ไม่ขายเหล้านอกเวลา ไม่จำหน่ายสุราแก่เด็กที่อายุไม่ถึงตามกฎหมายกำหนด และไม่ทำบูทเร่ขาย

นอกจากนี้ เยาวชนที่ผ่านการอบรม จะเป็นหน่วยตาสับปะรด ช่วยตรวจสอบการฝ่าฝืนนำสุรามาดื่มในที่ห้ามดื่ม ทั้งสวนสาธารณะ สถานที่ราชการ หรือวัด เมื่อพบเห็นเยาวชนจะแจ้งเข้าศูนย์ประสานงาน เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกุม นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั้งอุบัติเหตุ การทำอนาจารระหว่างเล่นสาดน้ำ การทะเลาะวิวาท โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุชุมชนทั้ง 25 อำเภอ เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้ใช้ชีวิตอย่างประมาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อุบลฯ จัดอบรมเยาวชนตาสับปะรด ตรวจจับเล่นน้ำสงกรานต์ผิดกฎหมาย

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 จากสถิติพบว่า การฝ่าฝืนจำหน่ายสุรานอกเวลา หรือจำหน่ายให้แก่เด็ก รวมทั้งการเร่ขาย และการนำสุรามาดื่มในที่ห้าม มีสถิติลดลงจากสงกรานต์ปี 2552 ประมาณร้อยละ 30

ที่มา: เว็บไซต์เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์

 

Shares:
QR Code :
QR Code