อุตรดิตถ์เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

     ชาวอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “สร้างกลไกล้อมรั้ว สร้างกำแพง” ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในครอบครัว และในชุมชน

/data/content/26684/cms/e_aklqrstuwz69.jpg

     นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด “การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้นำทางความคิดในการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณ 2558” พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชน 3 แห่ง แห่งละ 9,000 บาท ได้แก่  ชุมชนตำบลบ่อทอง อ.ทองแสนขัน, ชุมชนตำบลน้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์  และ ชุมชนตำบลชัยจุมพล อ.ลับแล เพื่อนำไปจัดกิจกรรม “สร้างกลไกล้อมรั้ว สร้างกำแพง” ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในครอบครัว และในชุมชน โดยมีนายประยุทธ เต่าแก้ว  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายยศพัทร์ ศิริสราญลักษณ์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตลอดจนเครือข่ายแกนนำผู้นำทางความคิด ประกอบด้วยบิดา มารดา ผู้ปกครอง  ผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์  ผู้ให้คำปรึกษา/แนะนำ/แนะแนว ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่คุ้มครอง ผู้ที่ทำงานกับวัยรุ่น บุคคลที่วัยรุ่นชื่นชม สื่อมวลชนท้องถิ่น  ผู้นำทางสังคม และชุมชน เข้ารับการอบรม

     นายประยุทธกล่าวว่า การจัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้นำทางความคิดในการป้องกัน และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558” ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการป้องกัน และเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมให้เครือข่ายผู้นำทางความคิด และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในครอบครัว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อีกทั้งสร้างกลไกการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชุมชน

 

 

    ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า

    ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ