อึ้ง! นักเรียนไทยไอคิวไม่ถึง100

 

กรมสุขภาพจิต เผยผลสำรวจระดับไอคิวนักเรียน 3 สังกัด “สาธิตสพฐ.-เอกชน” กว่า  7.2 หมื่นคนทึ่ง! เกือบร้อยละ 50 มีไอคิวต่ำกว่า100 พบ กทม.ไอคิวสูงสุด ขณะอีสาน-ใต้ น่าห่วงไอคิวเฉลี่ยแค่ 95.99 แถมฉลาดตามหลังสิงคโปร์ฮ่องกง-เกาหลี-ญี่ปุ่น เร่งส่งเสริมสร้างโภชนาการ-พัฒนาการเรียนรู้

วานนี้ (7 ก.ค.) นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยผลสำรวจสถานการณ์ ระดับสติปัญญานักเรียนไทยร่วมกับทีมสำรวจสถิติระดับไอคิว (iq) ครั้งใหญ่ปี 2554 ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 72,780 ราย อายุระหว่าง 7-16 ปี ใน 3 สังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิต) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีส่วนในการสนับสนุนการสร้างโภชนาการที่มีการเพิ่มไอโอดีนเพื่อเพิ่มระดับไอคิวและพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนไทย ให้เท่าทันประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า ผลการสำรวจพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับไอคิวของเด็กนักเรียนไทยในภาพรวมระดับประเทศอยู่ที่ 98.59 จากค่าเฉลี่ยปกติ90-109 ถือว่าระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำหากแยกเป็นรายภาคเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพฯเฉลี่ย 104.5 ภาคกลางเฉลี่ย 101.29 ภาคเหนือเฉลี่ย 100.11 ภาคใต้เฉลี่ย 96.85 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 95.99

เมื่อดูในภาพรวมของประเทศพบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 48.5 มีปัญหาระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า  100 ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลที่จะต้องพัฒนาให้ได้ รวมทั้งพบว่ามีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง คือไอคิวต่ำกว่า 70 อยู่ถึงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลคือ ไม่ควรเกินร้อยละ  2

สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่มีนักเรียนซึ่งมีไอคิว เฉลี่ยสูงกว่าปกติ ได้แก่ 1. นนทบุรีอยู่ที่ 108.91 2. ระยองเฉลี่ย 107.52 3. ลำปางเฉลี่ย 106.62 4.กรุงเทพฯ เฉลี่ย 104.50 5. ชลบุรีเฉลี่ย 103.92  6.สมุทรสาครเฉลี่ย 103.73  7. ตราดเฉลี่ย 103.51 8. ปทุมธานีเฉลี่ย 103.34 9. พะเยาเฉลี่ย 103.32 และ 10. ประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ย 103.17

ขณะที่ 10 อันดับจังหวัดที่มีนักเรียนไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าปกติได้แก่ 1. นราธิวาส เฉลี่ยที่ 88.07 2. ปัตตานีเฉลี่ยที่ 91.06  3. ร้อยเอ็ดเฉลี่ยอยู่ที่ 91.65 4. อุบลราชธานีเฉลี่ยอยู่ที่ 93.51 5. สกลนครเฉลี่ยที่ 93.74 6. กาฬสินธุ์ เฉลี่ยที่ 93.78 7. กระบี่ เฉลี่ยที่ 93.85 8. หนองบัวลำภู เฉลี่ยที่ 94.06 9. กำแพงเพชร  เฉลี่ยที่  95.22  และ10. มหาสารคามเฉลี่ยที่  95.28

ทั้งนี้ พบว่า เด็กนักเรียนหญิงมีไอคิวเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนชายและนักเรียนในเขตเมืองสูงกว่านักเรียนในเขตอื่นๆ โดยนักเรียนสาธิต มีไอคิวสูงกว่านักเรียนสังกัดเอกชน และสังกัด สพฐ. โดยมีไอคิว 113.70, 106.35, 101.96 และ 97.59 ตามลำดับ

นพ.อภิชัย กล่าวว่า ระดับไอคิวของนักเรียนยังถือว่าต่ำกว่าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเล็กน้อย ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณว่าไทยควรมีการเร่งกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาไอคิว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ให้มีการเพิ่มสารไอโอดีนในอาหารที่จำเป็น เพื่อสร้างโภชนาการที่ดี ควบพัฒนาการเรียนรู้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ