อึ้ง!!พบแนวโน้มหญิงไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

หญิงสิงห์อมควันเสี่ยงรังไข่ฝ่อ ระดูหมดไว เข้าวัยทองเร็ว

 อึ้ง!!พบแนวโน้มหญิงไทยสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น

          จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้หญิงไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ต่ำกว่าผู้ชายไทยคือ ร้อยละ 2.1 ส่วนผู้ชายสูบบุหรี่ ร้อยละ 37.2 แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่า ผู้หญิงไทยอาจจะมีการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น

 

          นอกจากผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคร้ายต่างๆ มากขึ้นแล้ว ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนว่า ขณะนี้มีหญิงไทยอยู่ในวัยทองกว่า 7 ล้านคน อายุเฉลี่ยหมดประจำเดือน 48 ปี ในหญิงที่สูบบุหรี่อาจเร่งให้เข้าสู่วัยทองเร็วขึ้น

 

          น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผลสำรวจของกรมอนามัย พบว่า ขณะนี้มีผู้หญิงวัยทองกว่า 7 ล้านคน อายุเฉลี่ยหมดประจำเดือน 48 ปี แต่ในกลุ่มผู้หญิงที่สูบบุหรี่ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 300,000 คน อาจเข้าสู่วัยทองเร็วกว่าผู้หญิงทั่วไป เนื่องจากพิษบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแข็ง ส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ รวมทั้งรังไข่ได้ไม่ดี ทำให้รังไข่ฝ่อ ผลิตฮอร์โมนได้น้อยลง จึงมีอาการของวัยทองเร็วขึ้น

 

          กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้จัดตั้งคลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทองในโรงพยาบาลทุกแห่ง และอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาหญิงวัยทอง เพื่อให้คำปรึกษา บำบัดรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น และส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยทอง อายุ 45 ปีขึ้นไป หากระบบนี้เข้มแข็ง เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุเพศหญิงได้ด้วย

 

          น.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาการของวัยทองไม่ได้เกิดกับผู้หญิงทุกคน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ บางคนเมื่อมีอาการแล้วตนเองและคนในครอบครัวไม่เข้าใจ อาจจะเกิดปัญหาครอบครัวได้ง่าย ซึ่งมักพบเรื่องนี้ได้บ่อย เนื่องจากแม่มีอาการหงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน หากมีลูกที่อยู่ในวัยรุ่นจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย ขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับสามีก็อาจจะมีปัญหาจากความไม่เข้าใจและความต้องการทางเพศที่ลดลง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

 

 

 

update : 03-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code