อึ้ง!!ผลโพลล์ ลูกชี้ “พ่อ”เป็นตัวปัญหาในบ้าน

นักวิชาการ-จิตแพทย์ แนะ3 วิธีสร้างสุขครอบครัว

 

อึ้ง!!ผลโพลล์ ลูกชี้ “พ่อ”เป็นตัวปัญหาในบ้าน

             สสส.จับมือมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดเวทีเสวนาครั้งที่ 7กว่าพ่อจะรู้เดียงสา หยุดทุกข์ สร้างสุข เพื่อครอบครัวเผยผลสำรวจ อึ้งลูกส่วนใหญ่เห็นพ่อคือตัวปัญหาในบ้าน ขี้เหล้า-โมโหร้าย ด้านนักวิชาการ- จิตแพทย์เน้นกระตุ้นสร้างโมเดล”ครอบครัวพอเพียงเน้น 3 วิธีสร้างสุข

 

 

             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเวทีครอบครัวสร้างสุขครั้งที่ 7 เรื่อง กว่าพ่อจะรู้เดียงสา หยุดทุกข์ สร้างสุข เพื่อครอบครัวขึ้น โดยมีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 504 ตัวอย่าง อายุระหว่าง 16-30 ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา  ณ สภาคริสตจักร  กรุงเทพฯ

 

 

             จากการสำรวจของแฟมิลี่โพลล์  ระบุว่าร้อยละ 22.0 สาเหตุของปัญหาเกิดจากผู้เป็นพ่อ รองลงมาร้อยละ 21.1 เกิดจากตัวเองร้อยละ 15.5เกิดจาก ผู้เป็นแม่ และจากทุกคนในครอบครัวร้อยละ 11.3   ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดได้แก่ มีการควบคุมอารมณ์มากขึ้น ใจเย็น ถึงร้อยละ 28.3 เลิกเหล้า เลิกบ่น ถึง ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 13.5 ตามลำดับ 

 

 

             ส่วน 5 อันดับของความประทับใจหรือความจำที่ลูกมีต่อพ่อ พบว่า ร้อยละ 27.1 พ่อเป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี ร้อยละ 20.1 ใจดี ร้อยละ 16.8 รักครอบครัว ร้อยละ 15.7 ขยัน อดทน และ ร้อยละ 15.3 พ่อเป็นผู้นำ หัวหน้าครอบครัว เข้มแข็ง ตามลำดับส่วนด้านลบมีน้อยกว่าซึ่ง 5 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 6.8 ขี้เมา ร้อยละ 5.0 ดุ ร้อยละ 4.3 เงียบ ไม่ค่อยพูดด้วย ร้อยละ3.7 อารมณ์ร้อน และ ร้อยละ 2.7 ไม่มีเวลาให้ลูก ทำตัวห่างเหิน

 อึ้ง!!ผลโพลล์ ลูกชี้ “พ่อ”เป็นตัวปัญหาในบ้าน

             นายวันชัย บุญประชา ผจก. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวว่า ครอบครัวปัจจุบันที่มีพื้นที่ในสังคมน้อยลง ครอบครัวอ่อนแอ ไม่มีทางออก โครงการ หยุด 4 สร้าง 4  แนะเน้นหยุดอบายมุข หยุดหนี้สิน หยุดความรุนแรง และหยุดนอกใจ ขึ้นชุมชน โรงเรียน วัด ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพ่อและเป็นแม่ไปพร้อมกัน

 

              4 วิธีคิดในการสร้างสุขในแบบง่ายๆ ทำให้เกิดขึ้นในครอบครัว คือ 1. เป็นผู้สื่อสารที่ดี และเป็นผู้รับฟังทีดี จะทำให้บรรยากาศดี 2. ต้องมีเวลา มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว 3.แบ่งปันและใส่ใจกันในครอบครัว 4. ห่วงใยสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นายวันชัย กล่าว

 

 

              ด้านรศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสร้างความแตกแยก ทำให้ครอบครัวไทยกลายเป็นครอบครัวมีปัญหา อมโรค ต้องเผชิญกับความเครียด เสี่ยงต่อการติดเหล้า ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวได้ วิธีการแก้ไขคือ องสร้างโมเดลครอบครัวพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างกำลังใจให้ครอบครัวอื่นๆ ให้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เน้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น งดอบายมุขเหล้าบุหรี่  ทำรายรับรายจ่าย กินข้าวร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข

 

 

             พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า การสร้างครอบครัวให้มีความสุขต้องมีหลัก 3 ข้อ คือ 1. ความรับผิดชอบ 2.ความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้ง พ่อ แม่ ต้องมีบทบาทในการเลี้ยงดูลูกเท่าๆกัน 3. สร้างความผูกพัน พยายามใช้ชีวิต ร่วมกันในทุกด้านเด็กจะได้เรียนรู้และเลียนแบบบุคลิกภาพด้านดี ของทั้งเพศชาย เพศหญิง ซึ่งเด็กจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้กับผู้อื่น และสามารถสร้างครอบครัวทื่มีความสุขได้เช่นกัน

 

 

             ด้าน นายนิพนธ์ วิชัย ประกอบธุรกิจส่วนตัว กล่าวว่า การเป็นพ่อที่ดี ต้องพูดคุยถามไถ่กับลูกและคนในครอบครัว ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ดูแลกัน เอาใจใส่ ไม่ใช้ความรุนแรง เป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน เพราะคนในสังคมปัจจุบันไม่มีเวลาคุยกัน จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

 

 

              สภาพสังคมปัจจุบัน เป็นตัวการหลักที่ทำให้คนในสังคมไม่มีเวลาคุยกัน ไม่เป็นคนที่รับฟัง และไม่เป็นคนให้คำปรึกษา จึงเป็นบ่อเกิดปัญหาได้ง่าย ส่งผลให้เด็กไม่มีต้นแบบที่ดีในการให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องใส่ใจเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่ออนาคตที่ดีของชาติต่อไปนายนิพนธ์ กล่าว

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : มณีรัตณ แช่มมณี  team content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย : มณีรัตณ แช่มมณี team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

updeat 9-12-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code