‘อินสตาธรรม’ ถ่ายรูป แถมธรรม

          ชวน “ถ่ายรูป แถมธรรม” เผยแผ่ธรรมะและคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยให้ระลึกเตือนสติในชีวิตประจำวันแต่ละวัน

/data/content/23724/cms/bdejmopsvz35.jpg

          มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการ “ถ่ายรูป แถมธรรม” #InstaDham ขึ้น นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะและคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยให้ระลึกเตือนสติในชีวิตประจำวันแต่ละวัน และนับเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคำสอนผ่าน ๑๐๐  ธรรมคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          เพื่อให้การแบ่งปันหลักธรรมที่เรามองเห็นให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านโซเชียลมีเดีย อย่างอินสตาแกรมหรือ เฟซบุ๊ก โครงการถ่ายรูป แถมธรรม” #InstaDham  จึงเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพและผู้สนใจช่วยกระจายธรรมถ่ายภาพแล้วเขียนข้อความธรรมะที่เห็นไว้ใต้ภาพ พร้อมระบุสถานที่ แล้วแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือสนใจที่จะโหลดแอพพลิเคชั่น instaDham ผ่านทางไอโฟน ภาพถ่ายที่ให้ข้อคิดโดนใจจะถูกนำไปจัดทำหนังสือภาพฉบับพิเศษ และจะนำไปจัดธรรมนิทรรศการที่ทุกคนได้ “ธรรม” ในงานวัดลอยฟ้า ครั้งที่ ๒ “จิตตนคร Unseen City” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๓-๗ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

          ขอบคุณภาพจาก โครงการ “ถ่ายรูป แถมธรรม” 

 

Shares:
QR Code :
QR Code