อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษานี้ สสส. ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายอาหารด้วยสูตร “4 เสริม 2 ลด” หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม หลังพบสงฆ์อ้วน 48% เณรอ้วน 22% เสี่ยงอาพาธโรค NCDs สูง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษานี้ สสส. ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายอาหารด้วยสูตร “4 เสริม 2 ลด” หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม หลังพบสงฆ์อ้วน 48% เณรอ้วน 22% เสี่ยงอาพาธโรค NCDs สูง

                   นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ถือศีล ฟังธรรม ตามวิถีไทยวิถีพุทธ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ดี การทำบุญใส่บาตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร สสส. ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการริเริ่มโครงการ “สงฆ์ไทยไกลโรค” พัฒนาองค์ความรู้ทางโภชนาการ แนะนำการเลือกอาหารใส่บาตรที่ถูกสุขอนามัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs พร้อมพัฒนาวัดในฐานะองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนพระสงฆ์เป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะ ตนเองและเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

                   ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการตรวจร่างกายกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนถึง 48% สามเณร 22% เสี่ยงอาพาธด้วยโรค NCDs สูง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารที่ถวายพระสงฆ์มีโปรตีนต่ำ ผักน้อย อีกทั้งยังเป็นของทอดที่มีไขมันสูง พระสงฆ์ได้รับน้ำตาลจากการฉันน้ำปานะสูงถึง 20 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด คือ 6 ช้อนชาต่อวัน

                   “ปัจจัยสำคัญช่วยสงฆ์ไทยห่างไกลโรคเริ่มจากโภชนาการ สูตร “4 เสริม 2 ลด” 1.เสริมข้าวกล้องที่มีเส้นใยอาหารเยอะ 2.เสริมเนื้อปลา 3.เสริมผักเพิ่มใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ 4.เสริมนมพร่องมันเนย พร้อมลด 1.ลดหวาน 2.ลดเค็ม นอกจากองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ปรับพฤติกรรมของญาติโยมใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ หลีกเลี่ยงการถวายอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม สิ่งสำคัญคือ กิจกรรมสำหรับพระสงฆ์ช่วยพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน คือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอ เช่น เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรม เดินรอบพระอุโบสถ กวาดลานวัด ล้วนเป็นกิริยาที่สำรวมที่พระสงฆ์ สามเณรทำได้ทั้งสิ้น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.sonkthaiglairok.com/” ศ.ดร.ภญ.จงจิตร กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code